Az SZTE ERASMUS+ együttműködései 2019/2020 - Lengyelország
ERASMUS+ bilateral agreements of the University of Szeged 2019/2020 - Poland


Szűrés/Filter:


Code
Partnerkód
Partner University
Partneregyetem
Code Area
Tudományterület
BA /
BSc
MA /
MSc
PhD One-Tier
Osztatlan
Kiutazó
hallgatók
Fő / Hónap
Kiutazó
oktatók
Fő / Hét
Bejövő
hallgatók -
Fő / Hónap
Bejövő
oktatók -
Fő / Hét
Tanszék
PL BIALYST04 Uniwersytet w Białymstoku 0421 Law x x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék
PL BIELSKO02 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - University of Bielsko – Biala 041 Business and administration x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL BYDGOSZ01 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 023 Languages x x 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
PL BYDGOSZ01 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 071 Engineering and engineering trades x x 2/10 4/4 2/10 4/4 SZTE Mérnöki Kar
PL BYDGOSZ02 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 081 Agriculture x 2/12 2/2 2/12 1/1 SZTE MGK Dékáni Hivatal
PL BYDGOSZ02 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 081 Agriculture x x 4/20 2/2 2/10 2/2 SZTE Mérnöki Kar
PL BYDGOSZ02 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 061 Information and Communication Technologies (ICTs) x x 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport
PL GDANSK01 Uniwersytet Gdański 0421 Law x 2/18 1/1 2/16 1/1 SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete
PL GDANSK01 Uniwersytet Gdański 051 Biological and related sciences x x 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport
PL GDANSK01 Uniwersytet Gdański 0532 Earth sciences x x 2/20 2/2 2/20 2/2 SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
PL GLIWICE01 Politechnika Śląska 071 Engineering and engineering trades x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Mérnöki Kar
PL JOZEFOW01 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 031 Social and behavioural sciences x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport
PL KATOWIC01 Uniwersytet Śląski w Katowicach 023 Languages x x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE BTK Szláv Intézet
PL KATOWIC01 Uniwersytet Śląski w Katowicach 0314 Sociology and cultural studies x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
PL KATOWIC01 Uniwersytet Śląski w Katowicach 0531 Chemistry x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
PL KATOWIC01 Uniwersytet Śląski w Katowicach 061 Information and Communication Technologies (ICTs) x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport
PL KATOWIC02 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 041 Business and administration x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL KATOWIC03 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 0912 Medicine x 1/5 1/1 1/5 1/1 SZTE Általános Orvostudományi Kar
PL KIELCE02 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 011 Education x x 3/15 2/2 3/15 2/2 SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Óvóképző szakcsoport
PL KONIN02 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Koninie 023 Languages x x 0/0 2/2 0/0 2/2 SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0421 Law x x x x 4/20 1/1 4/20 1/1 SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 023 Languages 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 023 Languages x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0222 History and archaeology x x x 3/27 1/1 3/27 1/1 SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 022 Humanities (except languages) x x x 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 023 Languages x x x 3/15 2/2 3/15 2/2 SZTE BTK Szláv Intézet
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 041 Business and administration 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0314 Sociology and cultural studies x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0532 Earth sciences 2/10 2/2 2/12 1/1 SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0533 Physics x x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE TTIK Fizikai Intézet
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0532 Earth sciences x x 2/10 2/2 2/12 1/1 SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
PL KRAKOW04 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 041 Business and administration 0/0 1/1 0/0 1/1 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL KRAKOW06 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 081 Agriculture x x 2/10 4/4 2/10 4/4 SZTE Mérnöki Kar
PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki 0421 Law x 5/50 3/3 5/50 3/3 SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet
PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki 0421 Law x x x 3/15 3/3 3/15 3/3 SZTE ÁJTK Üzleti Jogi Intézet
PL LODZ01 Uniwersytet Łódzki 023 Languages x 2/10 1/1 3/24 2/2 SZTE JGYPK Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék, Angol Szakcsoport
PL LUBLIN01 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 0111 Education science x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék
PL LUBLIN03 Politechnika Lubelska 071 Engineering and engineering trades 2/8 4/4 2/10 4/4 SZTE Mérnöki Kar
PL NOWY-SA02 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu - State Higher Vocational School in Nowy Sacz 023 Languages x 2/10 1/1 1/9 1/1 SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
PL PILA02 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 041 Business and administration x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 0421 Law x 2/20 1/1 2/20 1/1 SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 023 Languages x x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 023 Languages 0/0 1/1 0/0 1/1 SZTE BTK Hispanisztika Tanszék
PL POZNAN03 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 041 Business and administration 0/0 1/1 0/0 1/1 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL POZNAN03 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 041 Business and administration x x 2/10 2/2 0/0 2/2 SZTE Mérnöki Kar
PL POZNAN04 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences 041 Business and administration x 2/12 2/2 2/12 2/2 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL POZNAN04 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences 081 Agriculture x 2/12 2/2 2/12 2/2 SZTE MGK Dékáni Hivatal
PL POZNAN06 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego 0215 Music and performing arts x x 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE ZMK Zeneművészeti Kar
PL PRZEMYS01 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 0421 Law x x x 4/24 1/1 4/24 2/2 SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet
PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski 023 Languages x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski 0215 Music and performing arts x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék
PL RZESZOW02 Uniwersytet Rzeszowski 061 Information and Communication Technologies (ICTs) x x 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport
PL SANOK01 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 081 Agriculture x 2/12 2/2 2/12 2/2 SZTE MGK Dékáni Hivatal
PL SLUPSK01 Akademia Pomorska w Słupsku 0215 Music and performing arts x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék
PL SZCZECI01 Uniwersytet Szczeciński 0421 Law x 2/10 1/1 2/10 2/2 SZTE ÁJTK Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék
PL SZCZECI02 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (West Pomeranian University of Technology, Szczecin) 0311 Economics x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL SZCZECI02 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (West Pomeranian University of Technology, Szczecin) 0413 Management and administration x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL SZCZECI02 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (West Pomeranian University of Technology, Szczecin) 081 Agriculture x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE MGK Dékáni Hivatal
PL SZCZECI02 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (West Pomeranian University of Technology, Szczecin) 0311 Economics x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Mérnöki Kar
PL TORUN01 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0421 Law x 2/20 2/2 2/20 2/2 SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet
PL TORUN01 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0532 Earth sciences x x x 2/20 1/1 2/20 1/1 SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
PL TORUN01 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0532 Earth sciences x x 2/20 1/1 2/10 1/1 SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
PL WARSZAW01 Uniwersytet Warszawski 023 Languages x x 1/10 1/1 1/10 1/1 SZTE BTK Altajisztika Tanszék
PL WARSZAW01 Uniwersytet Warszawski 041 Business and administration 0/0 1/1 0/0 2/2 SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
PL WARSZAW01 Uniwersytet Warszawski 022 Humanities (except languages) x x 1/5 1/1 2/10 1/1 SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Fordító- tolmácsképző és Hungarológia Központ
PL WARSZAW01 Uniwersytet Warszawski 041 Business and administration x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL WARSZAW05 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Warsaw University of Life Sciences 081 Agriculture x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE MGK Dékáni Hivatal
PL WARSZAW05 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Warsaw University of Life Sciences 041 Business and administration x x x 2/10 3/3 2/10 3/3 SZTE Mérnöki Kar
PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski 0312 Political sciences and civics 2/20 1/1 2/20 1/1 SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski 0312 Political sciences and civics x x x 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék
PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski 023 Languages x x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE BTK Germán Filológiai Intézet
PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski 023 Languages x x 1/4 2/2 1/4 2/2 SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Német Nemzetiségi Tanszék
PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski 0532 Earth sciences x x 2/20 1/1 2/20 1/1 SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
PL WROCLAW01 Uniwersytet Wrocławski 0532 Earth sciences x x x 2/12 3/3 2/12 3/3 SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék
PL WROCLAW02 Politechnika Wrocławska 041 Business and administration x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Gazdaságtudományi Kar
PL WROCLAW04 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 081 Agriculture x 2/12 0/0 2/12 1/2 SZTE MGK Dékáni Hivatal
PL WROCLAW04 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 0322 Library, information and archival studies 0/0 0/0 0/0 0/0 SZTE MGK Dékáni Hivatal
PL WROCLAW04 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 0413 Management and administration 0/0 0/0 0/0 0/0 SZTE MGK Dékáni Hivatal
PL WROCLAW04 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 081 Agriculture 0/0 1/2 0/0 0/0 SZTE MGK Dékáni Hivatal
PL WROCLAW05 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 0912 Medicine x 2/20 1/1 2/20 0/0 SZTE Általános Orvostudományi Kar
PL WROCLAW06 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 0215 Music and performing arts x x 1/5 1/1 1/5 1/1 SZTE ZMK Zeneművészeti Kar
PL ZIELONA01 Uniwersytet Zielonogórski 023 Languages x x 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE BTK Germán Filológiai Intézet

 

Honlapunkon megtalálhatók a partnerintézmények listája és elérhetőségei,
valamint az intézményi koordinátorok elérhetőségei is
.

You will find here the map and the list of our partner universities, too.