Az SZTE ERASMUS+ együttműködései 2019/2020 - Szlovákia
ERASMUS+ bilateral agreements of the University of Szeged 2019/2020 - Slovakia


Szűrés/Filter:


Code
Partnerkód
Partner University
Partneregyetem
Code Area
Tudományterület
BA /
BSc
MA /
MSc
PhD One-Tier
Osztatlan
Kiutazó
hallgatók
Fő / Hónap
Kiutazó
oktatók
Fő / Hét
Bejövő
hallgatók -
Fő / Hónap
Bejövő
oktatók -
Fő / Hét
Tanszék
SK BANSKA01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 023 Languages x x 4/28 3/3 4/28 3/3 SZTE BTK Hispanisztika Tanszék
SK BANSKA01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 0222 History and archaeology x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
SK BANSKA01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 023 Languages x x 4/28 3/3 4/28 3/3 SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék
SK BANSKA02 Akadémia umení v Banskej Bystrici - Academy Of Arts in Banska Bystrica 0215 Music and performing arts x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék
SK BRATISL01 Slovenská technická univerzita v Bratislave 071 Engineering and engineering trades x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Mérnöki Kar
SK BRATISL02 Univerzita Komenského v Bratislave 0421 Law x x x x 2/20 2/2 2/20 2/2 SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék
SK BRATISL02 Univerzita Komenského v Bratislave 0312 Political sciences and civics x 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
SK BRATISL02 Univerzita Komenského v Bratislave 0912 Medicine x x x 1/5 1/1 1/5 1/1 SZTE Általános Orvostudományi Kar
SK BRATISL02 Univerzita Komenského v Bratislave 0222 History and archaeology x x x 3/27 2/2 3/27 2/2 SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
SK BRATISL02 Univerzita Komenského v Bratislave 022 Humanities (except languages) x x x 2/10 1/1 2/10 1/1 SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
SK BRATISL11 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 0912 Medicine x 3/15 2/2 3/15 2/2 SZTE Általános Orvostudományi Kar
SK KOMARNO01 Univerzita J. Selyeho v Komárne 041 Business and administration x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE Gazdaságtudományi Kar
SK KOMARNO01 Univerzita J. Selyeho v Komárne 031 Social and behavioural sciences x x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport
SK KOMARNO01 Univerzita J. Selyeho v Komárne 041 Business and administration x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Regionális és Környezettörténeti Szakcsoport
SK KOMARNO01 Univerzita J. Selyeho v Komárne 011 Education x x 3/15 2/2 3/15 2/2 SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Óvóképző szakcsoport
SK KOMARNO01 Univerzita J. Selyeho v Komárne 061 Information and Communication Technologies (ICTs) x x 1/12 1/1 1/12 1/1 SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport
SK KOMARNO01 Univerzita J. Selyeho v Komárne 0541 Mathematics x x 1/12 1/1 1/12 1/1 SZTE TTIK Matematika Tanszékcsoport - Bolyai Intézet
SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 023 Languages x x x 2/12 2/2 2/12 2/2 SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 0314 Sociology and cultural studies x x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
SK KOSICE03 Technicka univerzita v Košiciach 071 Engineering and engineering trades x x 4/20 4/4 4/20 4/4 SZTE Mérnöki Kar
SK KOSICE03 Technicka univerzita v Košiciach 061 Information and Communication Technologies (ICTs) x x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 011 Education x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 023 Languages x x 4/28 2/2 4/28 4/4 SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 0533 Physics x 1/5 1/1 1/5 1/1 SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Általános és Környezetfizikai Tanszék
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 011 Education x x x 2/8 2/2 2/8 2/2 SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Technika Tanszék
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 0215 Music and performing arts x x 4/20 4/4 4/20 4/4 SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 0213 Fine arts x x 3/15 3/3 3/15 3/3 SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Rajz-Művészettörténeti Tanszék
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 023 Languages x x 3/15 1/1 3/15 1/1 SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 011 Education x x 2/10 3/3 2/10 3/3 SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Óvóképző szakcsoport
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 011 Education x x 3/12 3/3 3/12 3/3 SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Tanítóképző szakcsoport
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 011 Education x 4/20 3/3 4/20 3/3 SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Tanítóképző Szakcsoport
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 011 Education x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet
SK NITRA01 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 011 Education x x 3/12 3/3 3/12 3/3 SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet
SK NITRA02 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 0421 Law x x 4/20 1/1 4/20 1/1 SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
SK NITRA02 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 0415 Secretarial and office work x x x 4/20 1/1 4/20 1/1 SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
SK NITRA02 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 081 Agriculture x 2/12 2/2 2/12 1/1 SZTE MGK Dékáni Hivatal
SK NITRA02 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 041 Business and administration x x 2/10 4/4 2/10 4/4 SZTE Mérnöki Kar
SK PRESOV01 Prešovská Univerzita v Prešove 0222 History and archaeology x x x 2/8 2/2 2/8 2/2 SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
SK PRESOV01 Prešovská Univerzita v Prešove 0215 Music and performing arts x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék
SK PRESOV01 Prešovská Univerzita v Prešove 023 Languages x x 2/8 1/1 2/8 1/1 SZTE JGYPK Nemzetiségi Intézet, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék
SK RUZOMBE01 Katolícka univerzita v Ružomberku 023 Languages x x 2/10 3/3 2/10 3/3 SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet
SK RUZOMBE01 Katolícka univerzita v Ružomberku 0222 History and archaeology x x x 2/10 3/3 2/10 3/3 SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
SK RUZOMBE01 Katolícka univerzita v Ružomberku 0114 Teacher training with subject specialization x x 5/25 2/2 5/25 2/2 SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet
SK RUZOMBE01 Katolícka univerzita v Ružomberku 0215 Music and performing arts x x 4/20 2/2 4/20 2/2 SZTE JGYPK Művészeti Intézet, Ének-Zene Tanszék
SK TRNAVA02 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 0312 Political sciences and civics x x x 1/5 1/1 1/5 1/1 SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék
SK TRNAVA02 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 0222 History and archaeology x x 2/10 2/2 2/10 2/2 SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

 

Honlapunkon megtalálhatók a partnerintézmények listája és elérhetőségei,
valamint az intézményi koordinátorok elérhetőségei is
.

You will find here the map and the list of our partner universities, too.