Tudnivalók
az ERASMUS hallgatói ösztöndíj-megállapodás megkötésének időpontjára történő
online regisztrációhoz

(Modulo: Beadási helyek --> Nemzetközi Mobilitási Iroda --> Bejelentkezés szerződéskötésre)

 

 

Kedves ERASMUS Ösztöndíjasaink!
 

Az ERASMUS ösztöndíjat elnyert hallgatók számára a külföldi tanulmányok megkezdésének egyik feltétele az ERASMUS ösztöndíjszerződés aláírása. Kiutazó ösztöndíjasaink nagy és egyre növekvő létszáma indokolja, hogy az adminisztratív teendők megfelelő ütemezése és a hallgatók számára is könnyebb ügyintézés érdekében a szerződéskötések időpontjaira a bejelentkezéshez online regisztrációt használjunk, ezért kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjenek betartani.
 
 
Minden ERASMUS ösztöndíjat elnyert hallgató, aki a 2014/2015. tanév 1. félévében kezdi meg külföldi tanulmányait illetve szakmai gyakorlatát, köteles bejelentkezni a szerződéskötés időpontjára.


A szerződések aláírásához a következő dokumentumokat kell leadni, bemutatni legkésőbb a szerződéskötés előtt 1 héttel:

Részképzés:

 • az Application Form - Jelentkezési lap másolata
 • a visszaigazoló levél másolata,
 • a mindhárom fél által aláírt Tanulmányi szerződés (Learning Agreement) másolata,
 • igazolás a beiratkozásról (az SZTE érvényes iskolalátogatási igazolása az adott félévről),
 • az Európai Egészségbiztosítási Kártya másolata,
 • a teljes körű utazási biztosítás másolata,
 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.

 

Szakmai gyakorlat

 • a szakmai gyakorlatot biztosító hely szándéknyilatkozatának másolata,
 • az Application Form - Jelentkezési lap másolata
 • a felek által aláírt Képzési megállapodás (Training Agreement) másolata,
 • igazolás a beiratkozásról (az SZTE érvényes iskolalátogatási igazolása az adott félévről),
 • az Európai Egészségbiztosítási Kártya másolata,
 • a teljes körű utazási biztosítás másolata,
 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.


A REGISZTRÁCIÓ KÖTELEZŐ, az elmulasztásából fakadó hátrányokért és következményekért a mulasztó hallgatót terheli a felelősség.


A szerződéskötés időpontjára:

 • a tanulmányi ösztöndíjasok a 2014. augusztus 29 - 2014. szeptember 25. időszakban megadott napokra regisztrálhatnak legkorábban egy hónappal, de legkésőbb 7 naptári nappal a kiutazás tervezett időpontját megelőzően
 • a szakmai gyakorlatosok a 2014. augusztus 29 - 2014. szeptember 25. időszakban a 11 órától kezdődő időpontokra regisztrálhatnak legkorábban egy hónappal, de legkésőbb 7 naptári nappal a kiutazás tervezett időpontját megelőzően.

 • A 10 órától kezdődő időpontok a tanulmányi ösztöndíjasokra,

 • a 11 órától kezdődő időpontok a szakmai gyakorlaton résztvevőkre

  vonatkoznak, kérjük ennek a figyelembe vételét a szerződéskötés időpontjának kiválasztásakor!


 

Választható időpontok a szerződéskötésre:

 

Részképzősök:

 • 2014. augusztus 29. péntek 10 óra
 • 2014. szeptember 04. csütörtök 10 óra
 • 2014. szeptember 11. csütörtök 10 óra
 • 2014. szeptember 17. szerda 10 óra
 • 2014. szeptember 25. csütörtök 10 óra


szakmai gyakorlatosok:

 • 2014. augusztus 29. péntek 11 óra
 • 2014. szeptember 04. csütörtök 11 óra
 • 2014. szeptember 11. csütörtök 11 óra
 • 2014. szeptember 17. szerda 11 óra
 • 2014. szeptember 25. csütörtök 11 óra

 

A szerződéskötés időpontját ezek után módosítani nem lehet, ezért vis maior esetén azonnali email

vagy telefonértesítést kérünk.

 

On-line regisztráció az ERASMUS hallgatói ösztöndíj-megállapodás megkötésének időpontjára (a 2014/2015. tanév 1. félévében kiutazó diákok számára)