LearningApps

  1. osztály

1.1 Szolmizáció

 

1.2 Ritmus

Ütemutatónak megfelelő helyes ütemvonal használat.


1.3 Dallamfelismerés

Dallam és állatok képeinek párosítása