Ön egy elavult böngészőt használ, ezért a lap leegyszerűsített kinézettel jelenik meg. Töltse le ingyen és telepítse a Firefoxot vagy a Chrome-ot!
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
+36 62 544 135 irsi@irsi.u-szeged.hu

Nemzetközi tanulmányok (BA) - alapszak

A nemzetközi tanulmányok szak koordinálását az SZTE ÁJK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete végzi. A kreditrendszerben történő oktatás hat félév alatt 180 pont megszerzését írja elő, mely a hat szemeszter óráinak teljesítéséből, szakmai gyakorlatból, a szakdolgozat védéséből és záróvizsgából áll.

Az összóraszámon belül a tanórák száma: 1650-1700.

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A teljesítést megkönnyíti, hogy a nemzetközi tanulmányok alapszak tanterve biztosítja az angol, a német és a francia szakmai nyelv oktatását.

A hat félévet, a szakdolgozat megvédését és a sikeres záróvizsgát követően hallgatóink „nemzetközi kapcsolatok szakértő” bejegyzéssel kapnak diplomát.

A képzés céljáról

Az SZTE-n a nemzetközi tanulmányok alapszak indításának célja olyan nyelveket tudó, elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik felkészülten tudják képviselni a minisztériumokat, a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező közigazgatási, gazdasági, kereskedelmi, turisztikai intézményeket.

Hallgatóink képesek lesznek helyt állni a különböző külpolitikai és külgazdasági kutatással foglalkozó akadémiai, egyetemi, illetve piaci szférához tartozó intézetekben.

Ők lesznek azok a szakemberek, akikre mind regionális, mind megyei-kistérségi, mind pedig önkormányzati szinten szükség van és lesz, hogy a képzés során elsajátított tudásuk birtokában a régiókat azok tágabb környezetében lássák.

Az egyetemről

A Szegedi Tudományegyetemen folyó kiemelkedő oktató és tudományos munka alapját az intézményeinkben tevékenykedő 1713 oktató képezi, akik közül 114 akadémiai doktor és 643 PhD fokozattal rendelkezik. A hetvenhetedik helyezés az európai egyetemek tudományos ranglistáján, továbbá annak ténye, hogy országosan a második legtöbb hallgató az egyetemünkön tanul, jól mutatja, hogy a Szegedi Tudományegyetem egyike hazánk vezető felsőoktatási intézményeinek. Szakunk oktatóinak többsége a Szegedi Tudományegyetem nagy tapasztalattal rendelkező szakembere.

A képzés tartalmáról

A képzés két fő részre bontható: leendő hallgatóink az alapozó törzsanyag tantárgyai (Bevezetés a közjogba, Politológia, Közgazdaságtan, Szociológia, Filozófia) segítségével sajátítják el azokat az ismereteket, melyekre a szakmai törzsanyag kurzusai (európai uniós, jogi, történeti és civilizációs, gazdasági, földrajzi, politikai ismeretek) épülnek. Az elméleti és gyakorlati képzést négyhetes szakmai gyakorlat, a szakdolgozat védése és a három részből álló záróvizsga zárja.

Legtehetségesebb és legeredményesebb hallgatóink mesterképzésen folytathatják két évig tanulmányaikat; Regionális és civilizációs tanulmányok – Mediterráneum és Latin - Amerika valamint Európa-tanulmányok szakirányon.

A tanulási feltételekről

A képzés során fokozott figyelmet fordítunk a tehetséges diákok alapos felkészítésére, ami egyéni konzultációkon, tudományos feladatok elvégzésével történik. A tehetséggondozásban és a kiemelkedő képességű hallgatók kiválasztásában fontos szerepet kapnak a gyakorlati tárgyak. Hasonló célokat szolgál a már kialakult és alkalmazott demonstrátori rendszer és a tudományos diákköri tevékenység.

A SZTE ÁJK infrastruktúrája hallgatóbarát, a Kar főépülete a belvárosban (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.) helyezkedik el, ami az elérhetőség és a megközelíthetőség szempontjából kedvező, tanulmányi ügyekben az előadások, gyakorlatok szünetében a hallgatók a hivatalokat könnyen felkereshetik. Itt található a Jogi Információs Kabinet ingyenes szoftver és internet elérhetőséggel.

A József Attila Tanulmányi és Információs Központban kapott helyet a korábbi kari és tanszéki könyvtárakat integráló Egyetemi Könyvtár, amely szintén a belvárosban található.

A felvételi követelményekről

A nemzetközi tanulmányok alapszakra való jelentkezésről és a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatos további kérdésekről, valamint a felvételi pontok számításának módjairól, továbbá a felvételi vizsga alóli mentességről, és a felvételről az aktuális Felsőoktatási felvételi tájékoztató ad felvilágosítást.

A képzés célja

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak célja olyan nyelveket tudó, jogi, politikai, történeti, gazdasági és civilizációs elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik felkészülten tudják képviselni a minisztériumokat, a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező közigazgatási, gazdasági, kereskedelmi, turisztikai intézményeket és vállalatokat. Ők lesznek azok a szakemberek, akikre mind regionális, mind megyei-kistérségi, mind pedig önkormányzati szinten szükség van és lesz, hogy a képzés során elsajátított tudásuk birtokában a régiókat annak tágabb környezetében lássák. Végzett hallgatóink képesek lesznek helyt állni a különböző külpolitikai és külgazdasági kutatással foglalkozó akadémiai, egyetemi, illetve piaci szférához tartozó intézeteknél.

Végzettség

Nemzetközi kapcsolatok szakértő

A képzési idő

6 félév

Képzés jellemzője

alapképzés

Költségtérítés jelenlegi összege

187.000,- Ft/félév

A felvétel előfeltételei

érettségi bizonyítvány vagy

felsőoktatási intézményben szerzett egyetemi vagy főiskolai diploma

Felvétel módja

Erről részletesen ld. a Felvételi tájékoztatót (www.felvi.hu)

Jelentkezési határidő

Az OKM által a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzétett határidő (általában: február 15.)

Felvilágosítás

Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
6720 Szeged, Feketesas u. 28.

Honlap: http://www2.u-szeged.hu/irsi/ 

Szakács Ildikó Réka
Tel.:62/ 546-756 fax: 62/546-756                  

e-mail: rszakacs@irsi.u-szeged.hu

Jelentkezési lap

Az OM által a Felsőoktatási Felvételi tájékoztatóban közzétett aktuális minta szerint (beszerezhető általában könyvesboltokban, illetve elektronikus jelentkezéssel, ld. (www.felvi.hu)

Levelező tagozatos nemzetközi tanulmányok alapképzés képzési terve

2011/2012-es tanévtől

A képzési terv innen letölthető.

Alapozó társadalomtudományi ismeretek

Tárgy

Óraszám/ ciklus

Számon- kérés

Kredit

Meghird.

Tanulmányi előfeltétel/EF vagy társfeltétel/TF

Közgazdaságtan I.

8

B5

3

őszi

-

Közgazdaságtan II.

8

SZ

5

tavaszi

-

Jogi alaptan

8

KO

3

őszi

-

Államelmélet

8

KO

3

őszi

-

Szociológia

8

KO

3

őszi

-

Filozófia

8

KO

3

őszi

-

Bevezetés a jogrendszerek világába

8

KO

3

tavaszi

Jogi alaptan

Bevezetés a közjogba

8

KO

3

tavaszi

Jogi alaptan

Polgári jogi alapismeretek

8

KO

3

tavaszi

Jogi alaptan

Bevezetés a politikatudomány forrásainak tanulmányozásába

8

GY

2

tavaszi

Politológia I.

Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba

8

GY

2

tavaszi

-

Demográfia

8

KO

őszi

tavaszi

-

Szakmai törzsanyag

Politológia I.

8

B5

3

őszi

-

Politológia II.

8

SZ

5

tavaszi

Politológia II.

Az Európán kívüli világ története a XX. században

8

KO

4

tavaszi

XX. századi európai történelem

Szociálpolitika

8

KO

3

tavaszi

-

Európa társadalomföldrajza

8

KO

3

tavaszi

Az Európán kívüli világ társadalomföldrajza

Magyarország története a XX. században

8

KO

3

őszi

-

XX. századi európai történelem

8

KO

4

tavaszi

-

Filozófia

8

KO

3

őszi

-

Az Európán kívüli világ társadalomföldrajza

8

KO

3

őszi

-

Az EU gazdasága

8

KO

3

őszi

-

Nemzetközi jog I.

8

B5

3

őszi

-

Nemzetközi jog II.

8

SZ

5

tavaszi

Nemzetközi jog I.

Világgazdaságtan

8

KO

4

őszi

-

Az európai integráció története

8

KO

3

őszi

-

A nemzetközi viszonyok elmélete I.

8

KO

3

őszi

-

A nemzetközi viszonyok elmélete II.

8

KO

4

tavaszi

-

Kapcsolatrendszertől a modern diplomáciáig

8

KO

4

őszi

-

Az Európai Unió politikai és intézményrendszere

8

KO

3

tavaszi

-

Nemzetközi migráció

8

KO

3

tavaszi

-

Közép- és kelet-európai összehasonlító társadalom- és politikatörténet

8

KO

3

őszi

-

Nemzetközi és európai szociális jog

8

KO

3

tavaszi

-

Az Európai Unió kohéziós politikája

8

KO

3

tavaszi

-

Nemzetközi gazdasági intézmények

8

KO

3

őszi

-

Az Európai Unió joga

8

KO

3

tavaszi

-

A magyar külpolitika, magyar diplomácia 1918-tól napjainkig

8

KO

4

tavaszi

Magyarország története a XX. században

A gazdálkodás intézményi háttere egyes európai országokban

8

GY

2

tavaszi

-

Kultúrdiplomácia

8

GY

2

tavaszi

-

Évfolyamdolgozat

GY

5

tavaszi

-

Biztonságpolitika

8

KO

5

tavaszi

-

Évfolyamdolgozat

8

GY

5

tavaszi

-

Biztonságpolitika

8

KO

3

őszi

A nemzetközi viszonyok elmélete II.

Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga

8

KO

3

őszi

Bevezetés a közjogba

Modern kori politikai rendszerek

8

KO

3

tavaszi

Politológia II.

Az Európai Unió külkapcsolatai

8

KO

3

őszi

-

Bevezetés a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogába

8

KO

3

őszi

-

A titkosszolgálatok és a nemzetközi politika változásai

8

GY

3

tavaszi

-

Agrárpolitika és vidékfejlesztés

8

GY

2

őszi

-

Az EU verseny-, kereskedelem-, és iparpolitikája

8

GY

2

őszi

-

Regionális és szociálpolitika

8

GY

2

őszi

-

Környezet és politika

8

GY

2

őszi

-

Protokoll alapismeretek

8

GY

2

tavaszi

-

Határ menti együttműködések Európában

8

GY

2

őszi

-

A magyar külügy intézménytörténete

8

KO

3

tavaszi

-

Uniós projektek menedzselése

8

GY

2

őszi

-

Állampolgári jog és idegenjog

8

GY

2

őszi

-

Európai civil társadalmak

8

GY

2

őszi

-

Kötelező szakmai gyakorlat(a II. félévtől kezdődően folyamatosan, négy hét)

beszámoló

5

-

Összesen

336+4 hét

136

Fakultatív kollégiumok

Fakultatív kollégium - félévenként legalább három tárgy meghirdetése

5

GY

2

őszi, tavaszi

-

Összesen

24

8