Ön egy elavult böngészőt használ, ezért a lap leegyszerűsített kinézettel jelenik meg. Töltse le ingyen és telepítse a Firefoxot vagy a Chrome-ot!
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
+36 62 554 135 irsi@irsi.u-szeged.hu

Nemzetközi tanulmányok (MA) mesterképzési szak

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Karán a 2009/2010-es tanévben az azonos elnevezésű alapképzési szakra épülve mesterképzési szak indult nappali és levelező tagozaton: a nemzetközi tanulmányok (MA). A mesterképzésen az Európa tanulmányok, valamint a Regionális és civilizációs tanulmányok – Mediterráneum és Latin - Amerika szakirányok közül lehet választani.

A képzés céljáról

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuknak köszönhetően ismerik a globális gazdasági, jogi, politikai folyamatokat. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben (PhD) történő folytatására.

A felvételi eljárásról

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szakok, továbbá a főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok szak.

Feltételekkel, kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:

1. alkalmazott közgazdaságtan,17. nemzetbiztonsági,
2. anglisztika,18. nemzetközi gazdálkodás,
3. biztonság- és védelempolitikai,19. nemzetközi igazgatási,
4. emberi erıforrások,20. pénzügy és számvitel,
5. gazdaságelemzés,21. romanisztika,
6. gazdálkodás és menedzsment,22. romológia,
7. germanisztika,23. politológia,
8. határrendészeti és védelmi vezetıi,              24. szabad bölcsészet
9. informatikus könyvtáros,25. szlavisztika,
10. igazgatásszervezı,26. szociális munka,
11. katonai vezetıi,27. szociológia,
12. keleti nyelvek és kultúrák,28. szociálpedagógia,
13. kereskedelem és marketing29. társadalmi tanulmányok,
14. kommunikáció és médiatudomány30. turizmus-vendéglátás,
15. közszolgálati31. történelem,
16. kulturális antropológia32. üzleti szakoktató.


Jelentkezhetnek továbbá azok az itt fel nem sorolt diplomával rendelkező hallgatók is, akik tanulmányaik során teljesítik a mesterképzésbe való felvétel feltételeit (különös tekintettel az osztatlan, egységes jogász diplomára).

A mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy az alább felsorolt ismeretkörökből összességében a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen:

1.      Társadalomtudományi alapismeretek

2.      Jogi-igazgatási ismeretek

3.      Gazdasági ismeretek

4.      Politikatudományi ismeretek

5.      Történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek

A nemzetközi tanulmányok szakon a mesterképzés első két félévében maximum 30 kredit értékben, az intézmény által meghatározott kurzusokat kell teljesíteni, melyek a következők:

Polgári jogi alapismeretek

Nemzetközi jog I-II.

A nemzetközi viszonyok elmélete I-II.

Közép- és kelet-európai összehasonlító társadalom- és politikatörténet

Kapcsolatrendszertől a modern diplomáciáig

XX. századi európai történelem

Bevezetés a közjogba


Az SZTE hallgatói e kurzusokat alapképzési tanulmányaik során, előzetesen is teljesíthetik.

A felvételi eljárásban legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is; a pontszámítás részletei az aktuális Felvételi Tájékoztatóban olvashatók.

A képzés tartalmáról

A képzés három fő részre bontható: leendő hallgatóink az alapozó tantárgyak segítségével sajátítják el azokat az ismereteket, melyekre a szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai ismeretek kurzusai épülnek. A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

Részletes, félévekre lebontott hálóterv letölthető az SZTE ÁJK honlapjáról.

Master en relations internationales

Le Master en relations internationales était en Hongrie le premier Master accrédité en langue étrangère dans ce domaine. Cette formation co-diplômante, respectivement avec Sciences Po Lille et l’Université Senghor, se divise en deux spécialités : Études européennes et Développement Afrique. L’objectif de ces cursus est de proposer une formation d’excellence pour les étudiants hongrois, étrangers, européens et du continent africain réunis autour des thématiques particulières aux différentes branches d’études, traitant ensemble les problématiques générales des études internationales. Grâce à la langue d’enseignement et aux relations développées par l’Institut, c’est avec la participation d’éminents enseignants des universités partenaires que les étudiants acquièrent des connaissances approfondies et obtiennent des compétences nécessaires pour répondre aux exigences

www2.u-szeged.hu/cuf

Master in International Relations – Legal and Business Aspects (MIR-LBA)

organised by the Faculty of Law and Political Sciences

at the University of Szeged.


1. Step:  Registration to the system https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/registration/en
2. Step:   Online Application https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/registration/en/forms/details/1341678


Please direct any inquiries you may have via e-mail to Marton SULYOK (Programme Coordinator, IRSI) at mir@irsi.u-szeged.hu. Before doing that, however, please have a look at our Introduction. Thank you.

Introduction

In the Academic Year 2014, the pilot-year of an English-language Master Programme in International Relations, focusing on the Legal and Business Aspects of International Economic Relations begins. The two-year Programme "Master in International Relations – Legal and Business Aspects (MIR-LBA)" is housed by the Faculty of Law and Political Sciences at the University of Szeged and orgainsed by the International and Regional Studies Institute (IRSI). MIR offers an interdisciplinary curriculum in Business, Economy and International Relations, with further emphasis on Political Sciences, European Studies and Law. The Programme offers an opportunity to prospective students to become part of a diverse and international student body, recruited mainly from Hungary, her neighboring countries in the Western Balkans, from Central-Eastern Europe, and from China.

Why Else Should You Choose Us?

We value our name: we stand for M-obililty and I-nternationalism, and we provide R-espect for talent. We MIRror the high standards of competitiveness, employability and multidisciplinarity that our University represents. The best evidence for this is that our active Erasmus links cover the United Kingdom, Germany, France, Belgium, Italy, Finland, Turkey, Greece, Lithuania and several other countries, and due to the extensive nature of our international links, there are numerous exceptional professors from abroad participating in the our different Programmes along with Hungarian professionals proficient in several fields of international relations (current and former ambassadors, ministers).

The Objectives of the Programme

The MIR-LBA Programme trains highly qualified professionals in command of a broad range and in-depth knowledge of social sciences, able to interpret the place and role of Hungary in an international context and are familiar with the theoretical and practical implications of international relations.

Our graduates will also be able to place the perspectives of the Central-Eastern European region in a framework of international relations creating legal and economic challenges. The graduates are familiar with the developmental trends outside of Europe and understand their motivations, and they will be equipped with high-standard multidisciplinary knowledge extending to the study of culture and civilization, world economy, international law, political science as well as with practical knowledge on diplomatic relations, etiquette and protocol, and negotiation techniques.

MIR-LBA furthermore trains professionals in the study of the fundamental institutions, resources and processes, both in legislation and in practice, that define the most important economic powers in international, European and in other terms. As graduates, our students will also be familiar with the social implications of these legal and political institutions, resources and processes that might influence economy, politics and society in other countries as well.

It is a priority of MIR-LBA to develop competencies enabling the comparative study of current institutional-legal and dispute resolution models as well as such institutional structures through an analytical point of view. Through the in-depth, comparative assessment of these different models and structures, our graduates shall have a better understanding of complex intra-institutional relations.

As part of MIR-LBA, the students shall be able to dynamically improve their knowledge in English legal, economic, political and social sciences terminology and their relevant discussion and negotiation skills. This constitutes a considerable advantage on the international labor market.

Our students can benefit from the vast educational mobility opportunities offered by the University of Szeged and the Faculty of Law and Political Sciences as part of the Erasmus+ framework. For more information on the educational mobility opportunities available at our University, please consult the website of our International Relations Centre.

Language Requirements: English - IELTS 6.5 or interchangeable TOEFL 79-93 score interval (equivalent to CEFR B1-C2 level), or above, verified on the occasion of an Admission Interview.

Degrees Eligible for Admission: Undergraduate Degree in Law, BA in International Relations, BA in International Studies (for international students); any degrees that qualify under the relevant Hungarian rules; please consult http://www.felvi.hu for more details.

Tuition Fees for Hungarian/EU students: as indicated on www.felvi.hu and 1.000 EUR/semester for EU students.

Tuition Fees for non-EU students: 1500 EUR/semester.

Please Note! Tuition Fees are subject regular chance and revision.  

NOTICE! All of our Applicants and Prospective Students who do not wish to enter the MIR-LBA Programme with an International Relations BA or MA degree are required by Hungarian law to take compensatory courses for 30 ECTS credits, evenly distributed (2x15 ECTS) along the first Academic Year. These courses are on top of those that are included in our Curriculum (available on this website: below). Your comprehension is much appreciated.

Admission Interviews will be conducted in person in the first week of July in each Academic Year or later on under personalised arrangement with our international applicants.

                                                                          Download Detailed Curriculum