Ön egy elavult böngészőt használ, ezért a lap leegyszerűsített kinézettel jelenik meg. Töltse le ingyen és telepítse a Firefoxot vagy a Chrome-ot!
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
+36 62 544 135 irsi@irsi.u-szeged.hu

Európai integráció és civilizáció, speciális francia nyelvű képzés

Francia nyelvű, Európai Integráció és Civilizáció specializáció

Az Intézet számos külföldi partnerintézetével közösen a 2010/2011-es egyetemi tanév óta gondozza a francia nyelvű, Európai Integráció és Civilizáció elnevezésű szakosodást, majd speciális képzést. A négy féléves, a hallgatói elvárásoknak és a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően kialakított specializáció során a hallgatók megismerhetik az európai integráció jogi, gazdasági és társadalmi alapjait, ismereteket szerezhetnek az európai civilizációról, valamint fejleszthetik francia nyelvi és szaknyelvi tudásukat, elsajátíthatják a francia társadalomtudományi szakmódszertan alapjait. A specializáció elsősorban azoknak a franciául már legalább középfokon beszélő, alapszakos hallgatóknak ajánlott, akik érdeklődnek az európai integárció aktuális kérdései iránt, és tanulmányaikat külföldi intézményekben vagy Magyarországon francia nyelvű képzéseken kívánják folytatni, esetleg nemzetközi vagy európai, részben vagy teljesen francia nyelvű környezetben kívánnak elhelyezkedni. A specializáció sikeres elvégzéséről a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara diplomabejegyzést ad.

A felvétel feltételei:

A specializáción társadalomtudományi, állam- és igazgatási tudományi, bölcsészettudományi és gazdaságtudományi képzési területen párhuzamosan alapfokozatú képzésre beiratkozott hallgatók vehetnek részt. A képzésre való felvétel feltétele a Közös Európai Referenciakeret szerinti B1, önálló felhasználói szintű francia nyelvtudás.

A képzési idő: 4 félév

A specializáció megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 50 kredit

A specailizációra beiratkozott hallgatók az esetleges kredittúllépési díjon felül 50 000 Ft/félév idegennyelvi képzési hozzájárulást kötelesek fizetni.

További információ a fcie@irsi.u-szeged.hu e-mail címen kérdhető.

Oktatott tárgyak:

Első félév:
Système institutionnel de l’UE
Intégration économique régionale
L’Europe dans le monde au 20ème siècle
La place de la francophonie dans le monde
Système juridique de l’UE

Második félév:
Analyse des fondamentaux des relations internationales
Droit constitutionnel comparé
javascript:void(0) Les aspects institutionnels de l’économie internationale
Théorie de l’Etat
La protection européenne des droits de l’homme

Harmadik félév:
Les origines et les principes de la diplomatie
Concepts économiques du marché international
Etudes de la géopolitique
La libre circulation dans l’UE
Analyse politique de l’actualité

Negyedik félév:
Rapport de recherche

Nemzetpolitikai ismeretek program

Az SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával ismét Nemzetpolitikai ismeretek programot indít az SZTE hallgatói számára. A program 2017. szeptember 1-jén indul és 2018. május 31-én zárul, két tanulmányi félévet ölel fel.

A kurzusokat teljesítő és a záródolgozatot megíró hallgatók külön tanúsítványt kapnak a program elvégzéséről.

A kurzust az SZTE bármely hallgatója felveheti.

I. félév

Tárgy

Óra/hét

Nemzet és társadalom az európai fejlődésben

1

Autonómiák és regionális modellek Európában

2

A kisebbségi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban

2

Magyarság múltja és jelene a határokon kívül I.

2


II. félév


Tárgy

Óra/hét

Nyelvi jogok Európában

1

A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai

1

Etnopolitika

2

Magyarság múltja és jelene a határokon kívül II.

2

Záródolgozat (formai és tartalmi követelmények azonosak az Évfolyamdolgozatéval ld. http://www.juris.u-szeged.hu)Támogatás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től

Nemzetpolitikai ismeretek workshop - hallgatói előadások

A BGA támogatás keretében 2017-ben készült "Nemzetpolitika ismeretek" című könyv elektronikus változata

A BGA támogatás keretében 2016-ban készült "Nemzetpolitika a gyakorlatban – Kisebbségek helyzete, jogai és védelme" című kiadvány elektronikus változata