EGT Alap EEA Grants

EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program

A programról általában

Az Ösztöndíj programterület célja, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósítását annak érdekében, hogy ezzel fokozza Magyarország részvételét a lisszaboni / koppenhágai / bolognai folyamatokban, valamint hozzájáruljon magyar és donor országok intézményei közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához.

A program keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben érintett egyéb intézmények pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások megvalósítására, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására.

A pályázati alapot az EGT Finanszírozási Mechanizmus, és a hazai állami költségvetés biztosítja. Az Ösztöndíj program magyarországi koordinálója a Tempus Közalapítvány, amely a pályázati lehetőséghez kapcsolódó információszolgáltatást, a pályázatírással kapcsolatos tanácsadást, a beérkezett pályázatok kezelését és értékelését, a szerződéskötést és a projektek nyomon követését látja el.

 

Pályázati akciók

  • Előkészítő látogatások (M1)
  • Felsőoktatási mobilitási pályázatok (M2)
  • Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb, nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézmények számára (M3)
  • Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

 

Pályázatok benyújtása

Pályázatokat benyújtani kizárólag intézmények jogosultak, az egyéni jelentkezéseket a támogatásra jogosult intézmények fogadják. A pályázatokat online, a https://nora.norvegalap.hu/ oldalon lehet benyújtani egy egyszerű regisztrációt követően.

 

Az EGT Alap pályázatok információi a Tempus Közalapítvány honlapján

 

Támogatott pályázatok

EGT Alap Felsőoktatási mobilitási projektek (M2) - Eredmények

A 2014. október 30-i határidőre beérkezett pályázatok eredményeit itt tekintheti meg.

A 2014. május 5-i határidőre beérkezett pályázatok eredményeit itt tekintheti meg.

EGT Alap Személyzeti, oktatói mobilitás egyéb, nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézmények számára (M3) - Eredmények

A 2014. május 5-i határidőre beérkezett pályázatok eredményeit itt tekintheti meg.

EGT Alap Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) - Eredmények

A 2014. május 5-i határidőre beérkezett pályázatok eredményeit itt tekintheti meg.

 

Letöltés

Hallgatói és oktatói mobilitások dokumentumainak a letöltése a Tempus Közalapítvány honlapjáról: http://tka.hu/palyazatok/614/tamogatott-palyazoknak#1031


Hallgatói mobilitásOktatói/adminisztratív mobilitás

 

Beszámolók - Mintadokumentumok

Hallgatói részképzés: http://limesurvey.tpf.hu/index.php/979267/lang-hu

Szakmai gyakorlat: http://limesurvey.tpf.hu/index.php/668487/lang-hu

Nyári egyetem: http://limesurvey.tpf.hu/index.php/365855/lang-hu

Oktatói mobilitás - magyar nyelvű: http://limesurvey.tpf.hu/index.php/316176/lang-hu

Oktatói mobilitás - angol nyelvű: http://limesurvey.tpf.hu/index.php/316176/lang-en

Konferencián, képzésen, szemináriumon való részvétel, magyar nyelvű: http://limesurvey.tpf.hu/index.php/174414/lang-hu

Konferencián, képzésen, szemináriumon való részvétel, angol nyelvű: http://limesurvey.tpf.hu/index.php/174414/lang-en

Intézménylátogatás: http://limesurvey.tpf.hu/index.php/717236/lang-hu

 

Oktatói beszámolók

 

Akureyri Egyetem – Szegedi Tudományegyetem mobilitási projekt
2016-2017
Összefoglaló beszámoló

Dr. Vajda Zoltán, a Bölcsészettudományi Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese

Az Akureyri Egyetem, Izland, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara és az SZTE Bölcsészettudományi Kara között 2016 tavaszi félév és 2017 tavaszi félév között a Modernitás tanulmányok projekt keretében 11 oktató vett részt oktatási mobilitásban. A mobilitás célja, hogy az izlandi intézmény partnerkeresési felhívására válaszolva a szegedi fél kezdeményezze a kapcsolatfelvételt annak érdekében, hogy az ottani képzési program mintájára hasonló tantervfejlesztést hajtson végre a Modernitás tanulmányok meghonosítása révén. Ezen túlmenően sikerrel valósítottuk meg azt a célt, hogy megismerjük a jó gyakorlatokat az izlandi fél által működtetett változathoz kapcsolódóan, valamint kapcsolati hálót alakítsunk ki a résztvevő kollégák között, elősegítsük a tapasztalatcserét és felmérjük a logisztikai lehetőségeket a későbbi szorosabb együttműködés reményében. A mobilitás további fontos hozadékának tekinthető az 50 kredites Modernitás tanulmányok specializáció kidolgozása magyar és angol nyelven a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara oktatóinak bevonásával, a következő egységek közreműködésével: Társadalomtudományi Intézet, Angol-Amerikai Intézet, Történeti Intézet. Jövőbeni terveink között szerepel hallgatói mobilitás kezdeményezése az izlandi partnerrel, intenzív kurzusok szervezése, illetve oktatói szinten workshopok, szimpóziumok megrendezése a szakterülethez tartozó témákban.

 

 

 

Tanulmányút, Akureyri Egyetem, Izland, 2016.10.16-23.
Pusztai Bertalan
SZTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék

Az SZTE és a Akureyri Egyetem modernitás tanulmányok kapcsán létrejött együttműködése keretében egy hetet töltöttem Izlandon. Az Akureyri Egyetemen Spaces of the Nation címmel a nemzeti kulturális kánon térbeli megjelenéséről, a közép-európai szimbolikus térküzdelmekről, az emlékezethelyekről, és a nemzeti táj konstrukciójáról tartottam előadásokat. A Akureyri Egyetemen tanuló Erasmus hallgatóknak köszönhetően sikerült széles európai összehasonlító perspektívában bemutatni a fenti kérdéseket. Az egyetem fejlett távoktatási rendszerén keresztül számos izlandi hallgató is elvégezte a kurzust.

 

Prof. Dr. Giorgio Baruchello
University of Akureyri

I benefitted from the EEA Grants mechanism as an exchange teacher at the University of Szeged in Hungary in April 2016. I spent a brief but very intense spell at that fascinating and majestic institution, teaching about fundamental issues in political economy via the works of J.K. Galbraith, A.F. Utz and J. McMurtry, which the local students received with great interest. Also, this time as a host, I welcomed two Hungarian colleagues at the University of Akureyri, where I have been working since 2003. Strong ties are developing between the two universities, which aim at establishing a permanent cooperation in the area of Modern Studies, which alone in Europe they offer at the BA level.

 

Izlandi beszámoló
Dr. Makra László
SZTE Mezőgazdasági Kar Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Az EEA grant támogatásával lehetőséget kaptam arra, hogy 2017. április 10-17. között szakmai tanulmányútra Izlandra utazhassak, ahol az izlandi agrár felsőoktatás három intézménye közül a Hvanneyri-ben működő agráregyetemet látogattam meg. Itt Thorunn Reykdal, nemzetközi koordinátor fogadott.
Az intézmény a felsőoktatási diploma mellett szakképzést és több más képzést is kínál. Az egyetemnek 388 hallgatója van, s 84 az oktatók száma. Egy összehasonlítás rögtön adódik az SZTE Mezőgazdaság Karával: nálunk kb. 400 hallgató tanul, s összesen 26 fő az oktatók száma. A társintézmény új központi épülete 2005-ben épült, a tantermek és a szemináriumi szobák a legmodernebb oktatási eszközökkel vannak felszerelve, ezenkívül tágas belső közösségi tereket alakítottak ki. Óriási a kontraszt - ha lehet érzékeltetni: kb. 100 év az eltérés - a mi minimális oktatási adottságainkhoz képest.
A szakmai beszélgetéseink során fölmerült egy közös kutatási program, nevezetesen: az izlandi és a magyar mezőgazdaság környezeti és társadalmi feltételrendszereinek a komparatív analízise, különös tekintettel arra, hogy a természeti, illetve a társadalmi tényezők milyen súllyal vesznek részt - megadva számított súlyaikat azok csökkenő sorrendjében - a terméshozam előállításában.
Szakmai programom másik állomása az Izlandi Időjárási Szolgálat, melyet április 12.-én, szerdán látogattam meg Reykjavikban. Itt Elin Björk Jonasdóttír fogadott, s bemutatta az intézményt. Említette, hogy nemcsak Izland közvetlen térségére, hanem egész Grönland területére, sőt a sarki régióra is készítenek rendszeres időjárási előrejelzéseket. Meteorológusaik külföldön szerzik képesítésüket. A meteorológia mellett más területek természettudományos szakemberei is dolgoznak a Szolgálatnál, akik környezeti kockázati előrejelzéseket (hóvihar, szélvihar, szélsőséges csapadék, lavina, földrengés, vulkánkitörés) végeznek.

Szakmai konzultáció - a beszélgetőpartnerem Thorun Reykdal, nemzetközi koordinátor,
Agrártudományi Egyetem, Hvanneyri


Meteorológus szakember, Izlandi Időjárási Szolgálat, Reykjavik

Aktuális időjárási térkép Izland területére

A meteorológiai előrejelzések területi kiterjedése, Izlandi Időjárási Szolgálat

 

Adminisztratív mobilitás Bergenben a Tempus Közalapítvány támogatásával
Csikós-Kiss Gabriella, Engi Erika és Kovács Gabriella

Csikós-Kiss Gabriella, Engi Erika és Kovács Gabriella kollégáink a Miniszterelnöki Hivatal által biztosított, az SZTE intézményi pályázatán elnyert EGT alap segítségével a Tempus Közalapítvány támogatásával vettek részt a Bergeni Egyetem Nemzetközi Napján Norvégiában 2017. január 19-én. A kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő eseményen hazánkból az ELTE és számos más ország egyeteme is képviseltette magát. Angliából a University of Lincoln, a Lancaster University, a Queen Mary University of London és a University of Southampton. Ausztráliából a Bond University és a University of Sydney. Hollandiából a Radboud University. Horvátországból a University of Zagreb. Indiából a delhi National Law University. Németországból a University of Cologne, a Saarland University/Europa-lnstitut, az Universität Bielefeld és a Ludwig-Maximilians Universität Münchenből. Olaszországból az Universitá degli Studi di Torino. Skóciából a University of Aberdeen, a University of Dundee és a University of Glasgow. Spanyolországból az Universitát Rovira I Virgili. Szlovákiából a pozsonyi Comenius University. Az Egyesült Államokból a Mitchell Hamline School of Law, a Penn State Law és a University of Minnesota Law School.

 

16215903_1655680944458666_935718663_n
Csikós-Kiss Gabriella és Kovács Gabriella a Jogi Kar standjánál


A program nyitásaként a Bergeni Egyetem Jogi Karának halljában minden jelenlevő részére standot biztosítottak, ahol lehetőségünk volt a Kar népszerűsítésére. A Nemzetközi Nap keretében az SZTE-ÁJTK Erasmus+ programját Csikós-Kiss Gabriella tanulmányi előadó mutatta be. Kiváló alkalom nyílt arra, hogy a Kar nemzetközi kapcsolatait szélesítsük: több egyetem is jelezte együttműködési szándékát, amely reményeink szerint gyümölcsöző partnerkapcsolatot eredményezhet. Ottlétünk során betekintést nyerhettünk a Bergeni Egyetem Jogi Karának adminisztrációs tevékenységébe, megismerhettük a nemzetközi kapcsolatok ügyintézésének menetét, rendszerét/felépítését. A Kar saját könyvtárába is ellátogathattunk, ezáltal bepillanthattunk a hallgatók mindennapi életébe.

Forrás: http://www.juris.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/szte-ajtk-2017-januar/adminisztrativ-mobilitas

 

 

 

Utolsó frissítés: 2017. május 05.