Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
382. szám – 2006. október 03.

A Külügyi Tájékoztató internetes változata

 

Pályázatok Határidő
 
 • Pályázati felhívás Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzuson való részvételre 2006/2007 tél (http://www.tka.hu/pages/subpage/index.php?sourcepage_id=24&id=366&lang_type=hu)

2006. okt. 18.

 • Pályázati felhívás Socrates / Erasmus akcióban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók és oktatók kiegészítő pénzügyi támogatására (http://www.tka.hu/pages/news/news.php?page_id=7&news_id=545)
2006. okt. 31.
 • A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázatai külföldi tanulmányutakra és nyári egyetemen való részvételre 2007/2008
  (http://www.scholarship.hu/)  
2006. október 13.
 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
  (http://www.scholarship.hu/)
2006. november 03.
 • A DAAD németországi ösztöndíjai
  (http://www.scholarship.hu/, http://www.daad.de/)                                    
2006. november 15.
 • A Life Long Learning program, az Európai Unió új oktatási együttműködési programja  ( http://www.tka.hu/ )
 
 • Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai
  (http://www.omaa.elte.hu/)                                             
okt. 15., dec. 15., márc. 15., máj. 15.
 • A Quandt Stiftung drezdai ösztöndíjai
   (http://www. www.tu-dresden.de/)                                                                
2006. október 31.
 • A TéT Közalapítvány együttműködési pályázatai ( http://www.nkth.gov.hu/ )
  • magyar-argentin együttműködés                                                                        
2006. október 31.
 • Pályázat Európai Unió-s témájú kiadványok és tanulmányok publikálására  ( http://www.pafi.hu/ )                                                          
Beérk: határidő: 2006. október 18.
   
 
 • A Külügyi Tájékoztatóban megjelent aktuális pályázatok beadási határidejük szerint

 

 

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Socrates / Erasmus akcióban részt vevő hallgatóknak Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzuson (EILC) való részvételre — 2006/2007 tél

 

A Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda pályázatot hirdet azon hallgatók részére, akik az Erasmus 2.2 akció keretében a 2006/2007-es tanév II. félévére külföldi tanulmányi ösztöndíjat nyertek el, s a fogadó ország nyelvéből rendezett 3-8 hetes intenzív nyelvi kurzuson kívánnak részt venni a külföldi tanulmányok megkezdése előtt.

A pályázat célja:
Az Erasmus hallgatók szociális, kulturális és tanulmányi beilleszkedésének elősegítése a fogadó országban.

Kik pályázhatnak?
Azok a hallgatók, akik a 2006/2007-es tanév II. félévére  Erasmus ösztöndíjat nyertek el (önfinanszírozó hallgatók nem pályázhatnak!) és olyan országban kívánnak tanulmányokat folytatni, ahol EILC kurzusok kerülnek megrendezésre. 2006/2007 telén a magyar hallgatók számára választható országok köre:
Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Görögország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Málta, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország.

Pályázás módja
Az Erasmus hallgatók egyéni pályázatot nyújtanak be a Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Irodába, s az Iroda továbbítja a pályázatot a szervező intézmény felé. Pályázni kizárólag a Tempus Közalapítvány honlapján elérhető angol nyelvű on-line űrlapon lehet, melyet mind elektronikusan (on-line űrlapon), mind postai úton (ajánlott küldeményként) el kell juttatni a Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda; 1438 Budapest 70. Pf. 508. címre. A borítékon kérjük, tüntessék fel: "Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzus". A kinyomtatott és a saját kezűleg aláírt pályázat az intézményi Erasmus koordinátor aláírásával együtt érvényes. A fenti pályázati eljárási követelmények maradéktalan betartása a pályázat befogadásának és formai érvényességének  a feltétele. Minden más pályázat automatikusan elutasításban részesül.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal
A határidőre benyújtott, és az  Erasmus koordinátor által igazolt pályázatot a külföldi fogadó intézmény minősíti. A fogadó intézmény minősítése, fogadókészsége és a pénzügyi keret függvényében a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázat eredményéről. A támogatásban részesülő hallgatókkal a Tempus Közalapítvány köt szerződést, és a megítélt összeget közvetlenül a nyertes hallgatónak utalja ki. A Kuratórium döntései ellen fellebbezésnek helye nincs.

A támogatás mértéke és elszámolás
A támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A támogatás maximális összege 500 euró / hó lehet.
A támogatás felhasználásáról tartalmi beszámoló írásával számolnak el a hallgatók.


A pályázat benyújtásának határideje (postára adás dátuma): 2006. október 20.
on-line határidő: 2006. október 18. 17:00


A 2006. október 6-ig beérkező EILC pályázatok esetében a Tempus Közalapítvány előzetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását. Formai elvárásnak minősülnek a Pályázati útmutatóban ekként felsorolt kritériumok.
További információ az egyes EILC kurzusokról az alábbi címeken tölthető le:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/eilc/index_en.html

További felvilágosítás:
Antal Krisztina
Tempus Közalapítvány
Telefon: 06-1-237-1300
Fax: 06-1-239-1329
E-mail: krisztina.antal@tpf.hu

 Pályázati felhívás Socrates / Erasmus akcióban részt vevő,
fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg
hallgatók és oktatók
kiegészítő pénzügyi támogatására

Socrates / Erasmus akcióban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása
A Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda pályázatot hirdet azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére, akik az Erasmus akció keretében a 2006/2007-es tanév II. félévére külföldi tanulmányi ösztöndíjat nyertek el. (Önfinanszírozó hallgatók nem pályázhatnak!)
Pályázhatnak látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb fogyatékossággal élő, vagy más súlyos betegsége miatt állandó orvosi felügyeletet igénylő hallgatók.
A támogatás maximális összege 5.000 euró lehet.
A pályázat benyújtásának határideje (postai bélyegző dátuma): 2006. október 31.
További információ

Socrates / Erasmus akcióban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő pénzügyi támogatása
A Tempus Közalapítvány / Socrates Nemzeti Iroda pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg oktatók számára, akik a 2006/2007-es tanév II. félévében a Socrates / Erasmus program keretében oktatói mobilitásban kívánnak részt venni.
Pályázhatnak látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb fogyatékossággal élő vagy a betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek, ha a betegségük jelentős többletköltségeket okoz a külföldi oktatói tevékenység során.
A támogatás maximális összege 2.000 euró lehet.
A pályázat benyújtásának határideje (postai bélyegző dátuma): 2006. október 31.
További információ


Pályázati felhívás a 2007/2008. tanévre külföldi tanulmányi és kutatói ösztöndíjakra és a 2007. évi nyári egyetemekre

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban MÖB) pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben biztosított hosszú és rövid tanulmányutakra, nyári egyetemeken való részvételre.
A Magyar Ösztöndíj Bizottság a Pályázati felhívás szerkesztése és a meghirdetés időpontja között bekövetkezett változásokat az Interneten közzéteszi. Amennyiben tehát a Pályázati felhívás az egyes országoknál jelzi, hogy a munkaterv megújítása folyamatban van, célszerű a pályázat beadása előtt tájékozódni az esetlegesen bekövetkezett változásokról. Amennyiben a munkaterv megújítására a pályázat beadását követően kerül sor, az Iroda értesíti a pályázókat a változásokról.

Rövid tanulmányutak
A rövid időtartamú (5-21 napos) szakmai programok a kétoldalú együttműködési munkatervek keretében lehetőséget kívánnak nyújtani intézményközi együttműködést elősegítő látogatásokra, alkotói közösségek együttműködésére, személyes kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, anyaggyűjtésre, könyvtári munkára, előadókörúton, konferencián, kongresszuson, szemináriumon, fesztiválokon és más oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételre.

Hosszú tanulmányutak
Az ösztöndíjas utak az egyes munkatervekben rögzített feltételeknek megfelelően általában 1, max. 12 hónap időtartamban tesznek lehetővé külföldön folytatandó tanulmányokat (pl. részképzés, posztgraduális képzés), illetve adnak lehetőséget egyéni munkaprogram alapján megvalósítható kutatómunkára, anyaggyűjtésre, alkotómunkára.

Nyári egyetemek
A 3 hetes, esetenként 1-2 hónapos nyári egyetemek nagy többségükben a fogadó ország nyelvének tökéletesítésére, kultúrájának, művészetének megismerésére nyújtanak lehetőséget. Programját és helyszínét a fogadó fél határozza meg, ennek következtében egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos tevékenységre nincs mód. Amennyiben a rendezvény tematikája más szakterületre irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük.
A legtöbb esetben beszélni kell a fogadó ország nyelvén is.
Figyelem! Csak a MÖB pályázati felhívásában szereplő országokba, a konkrét munkatervi pontban megjelölt nyári egyetemekre lehet pályázni!

Az alábbi országokba lehet pályázni:
Ausztria; Belgiumi Flamand Közösség; Belgiumi Francia Közösség; Bulgária; Ciprus; Csehország; Dánia; Egyiptom; Észtország; Finnország; Franciaország; Görögország; Horvátország; India; Írország; Izland; Izrael; Jemen; Kína; Kuvait; Lengyelország; Lettország; Luxemburg; Mexikó; Mongólia; Németország; Norvégia; Olaszország; Orosz Föderáció; Portugália; Románia; Spanyolország; Svájc; Svédország; Szíria; Szlovákia; Szlovénia; Törökország; Tunézia; Ukrajna;

A pályázatokkal kapcsolatos összes információ megtalálható a MÖB honlapján:
http://www.scholarship.hu/static/palyazatok/

A pályázatok általános benyújtási határideje: 2006. október 13.
Az ettől eltérő pályázati határidők az egyes pályázatoknál találhatók meg.

 


 

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2007-2008

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban MÖB) a 82/1997. (V.21.) Korm. rendelettel módosított 54/1994.(IV.13.) Kormányrendelet alapján hirdeti meg az ösztöndíjat.
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb, fiatal szakembereinek a külföldi rész-továbbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben, kutatói illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb, felsőoktatási intézményben oklevelet szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével - lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét.
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet. Az elbírálás két kategóriában történik:

 1. pre-doktori kategória, amelyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben résztvevő, disszertációjukon dolgozó Ph.D. hallgatók
 2. posztdoktori kategória (Ph.D.-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára)


A pályázatokat az alábbi szakmai kollégiumok bírálják el:

 • agrártudományi
 • bölcsészettudományi
 • egészségtudományi
 • műszaki-tudományi
 • művészeti
 • társadalomtudományi
 • természettudományi

A Magyar Ösztöndíj Bizottság és szakmai kollégiumai a pályázatok elbírálásakor mindenekelőtt a minőség elve alapján döntenek, összhangban az Európai Unió, illetve a kormányzatnak a Magyar Tudományos Akadémiával együttesen kialakított tudománypolitikai prioritásaival, különös tekintettel a magyar tudomány és kultúra eredményeihez (hungaricumok) kapcsolódó kutatásokra.
Az Ösztöndíj időtartama 3 - 8 hónap, amely indokolt esetben, -az állami költségvetés függvényében egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal - meghosszabbítható. Az ösztöndíj indokolt esetben többször is megpályázható. Ebben az évben a 242 pályázóból 95 fő átlagosan 4 hónapos tanulmányutat nyert.

Az ösztöndíj kiegészítő ösztöndíjként nem pályázható meg.

A jelentkezési határidő: 2006. november 3.

A pályázattal kapcsolatos összes információ megtalálható a MÖB honlapján:
http://www.scholarship.hu/static/palyazatok/utmutato/eotvos/

 


 

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/DAAD) németországi ösztöndíjai
a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) kezelésében

DAAD - Hosszú kutatói ösztöndíj (1.a munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 7-10 hónapos hosszú kutatói ösztöndíja német állami egyetemen, kutatóintézetben doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak

DAAD - Kutatói ösztöndíj doktori értekezés megírására (1.c munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) teljes doktori képzésre szóló ösztöndíja végzős egyetemi hallgatóknak vagy egyetemi diplomával rendelkezőknek

DAAD - Mummert alapítványi ösztöndíj (6. munkatervi pont)

DAAD-Mummert alapítványi ösztöndíj harmad- vagy negyedéves egyetemi hallgatóknak a közgazdaság- és műszaki tudományok terén diploma megszerzésére az aacheni és kölni egyetemen hazai vezetőerők képzése céljából

DAAD - Nyári egyetemi ösztöndíj (4. munkatervi pont)

Nyári egyetemen történő részvétel Németországban valamennyi tudományterületen.

DAAD - Nyári egyetemi ösztöndíj (nemzetiségi program) (4/N mtp)

Nyári egyetemen történő részvétel Németországban a DAAD magyarországi német nemzetiségi programja keretében

DAAD - Ösztöndíj szakírányú továbbképzésre (2. munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 10-24 hónapos posztgraduális ösztöndíja szakirányú továbbképzésre

DAAD - Ösztöndíj tanulmányok folytatására (nemzetiségi program) (5/N munkatervi pont)

5 hónapos ösztöndíj germanisztikai tanulmányok folytatása a DAAD által kiválasztott német egyetemen a DAAD magyarországi német nemzetiségi programja keretében

DAAD - Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak (8. munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 1-3 hónapos rövid kutatói ösztöndíja német állami egyetemen, kutatóintézetben volt ösztöndíjasoknak

DAAD - Posztdoktori kutatói ösztöndíj (1.b.2 munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 1-6 hónapos rövid kutatói ösztöndíja német állami egyetemen, kutatóintézetben posztdoktoroknak

DAAD - Rövid kutatói ösztöndíj (1.b.1 munkatervi pont)

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 1-6 hónapos rövid kutatói ösztöndíja német állami egyetemen, kutatóintézetben doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak

DAAD - szakdolgozat előkészítése (3. munkatervi pont)

1-3 hónapos ösztöndíj Németországba szakdolgozat előkészítésére

DAAD - szakdolgozat előkészítése (3/N munkatervi pont)

1-3 hónapos ösztöndíj Németországba szakdolgozat előkészítésére a DAAD magyarországi német nemzetiségi programja keretében

Pályázati határidő: 2006. november 15.
Az ettől eltérő pályázati határidők az egyes pályázatoknál találhatók meg.

 


 


Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA) Kuratóriumának ösztöndíjas pályázati felhívásai

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány az osztrák Képzési, Tudományos és Kulturális Minisztérium és a magyar Oktatási Minisztérium által rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből a két ország felsőoktatási intézményei felsőbb évfolyamos hallgatóinak, különösen PhD–hallgatóknak és a felsőoktatásban oktatóknak tanulmányi és kutatói ösztöndíjakat bocsát rendelkezésre osztrák és magyar egyetemeken és főiskolákon.
 Az ösztöndíjasok kiválasztása a benyújtott pályázati dokumentumok alapján az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány vegyes Ösztöndíjas Albizottsága által történik, a Kuratórium jóváhagyásával.

Az ösztöndíj tartalma magyar ösztöndíjasoknak Ausztriában:

 • havi ösztöndíj, amelyből a tartózkodás összes költsége fedezendő:
  • hallgatók és diplomával rendelkezők számára: 940,- €
  • doktori címmel rendelkező diplomások számára: 1.040,- €

Az ösztöndíjasok tandíjat nem fizetnek, és egyszeri ösztöndíj-kiegészítésben (Ft) részesülnek, amelyet az Akció iroda folyósít.

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíjas pályázatait kizárólag ONLINE lehet benyújtani, az alábbi honlapcímen: www.scholarships.at
(Papíron beadott pályázatot semmilyen esetben sem fogadunk el.) A beadott pályázatokról az alábbi határidőkig várható értesítés a döntésről a fenti AH-Plus rendszeren keresztül

Beadási határidő

Értesítés a döntésről

Március 15.

Május végéig

Május 15.

Július közepéig

Október 15.

December közepéig

December 15.

Február közepéig

Pályázhatók:

 


Hallgatói ösztöndíjas pályázati lehetőségek
a Drezdai Technische Universität-en (TU)
az ALTANA/Herbert-Quandt-Stiftung támogatásával

2007/2008. tanév

 

A tanév kezdete: 2007. október 1.

 

A pályázatokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást
Dr. BASSOLA PÉTER egyetemi tanár,
az SZTE BTK Német Nyelvészeti Tanszékének vezetője nyújt fogadóóráján:
szerdán 15-16 h között a 4249-es melléken vagy személyesen.     

A  TU Dresden-re vonatkozó egyéb információ megtalálható a következő honlapon:
http://www.tu-dresden.de/

A pályázatok leadásának határideje:    2006. október 31. (kedd) 12.00  
helye:        Szegedi Tudományegyetem
Balogné Molnár Gabriella külügyi igazgató
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Rektori Hivatal, Szeged, Dugonics tér 13.

(A pályázatok eredményeiről a jelentkezők várhatóan 2007. március végéig kapnak értesítést.)
 

Hallgatói ösztöndíjas pályázati lehetőségek
 a Drezdai Technische Universität-en
az ALTANA/Herbert-Quandt Stiftung támogatásával
2007/2008. tanév

 

Hallgatói pályázati lehetőségek

 

I. Részképzős tanulmányok: itthon is beszámítható ill. a Szegedi Tudományegyetem kínálatából hiányzó, kurzusokat kiegészítendő tanulmányok vagy német diplomát nyújtó képzés. Az ösztöndíj összege: 630,- EUR/hó. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

A jelentkezés feltételei:

 • A tanulmányok időtartama: min. 1 szemeszter, diplomaszerzés esetén max. 4 szemeszter.

Előnyben részesülnek a hosszabb időre pályázók.

 • az ösztöndíj megkezdésekor legalább III. évfolyamos, a Szegedi Tudományegyetemre beiratkozott bármilyen szakos hallgató.
 • német nyelvtudás, legalább középfokú állami, vagy Goethe Intézetnél szerzett nyelvvizsga. (Hosszabb tanulmányút esetén a TU német nyelvtanfolyamot is biztosít az ösztöndíj időtartama alatt.)

Pályázati anyag (két példányban kérjük leadni):

 1. a mellékelt pályázati űrlap (1 és 2) kitöltve,
 2. ajánlás (német nyelven),
 3. külön lapon benyújtott részletes önéletrajz (német nyelven),
 4. érettségi bizonyítvány hitelesített másolata és annak német fordítása
 5. a TU-n tervezett tanulmányok részletes leírása (2-3 oldal)
 6. hitelesített indexmásolat és annak német fordítása,
 7. nyelvvizsga bizonyítvány másolata  (legalább középfokú állami, vagy Goethe Intézetnél szerzett nyelvvizsga),
 8. a Tanulmányi Osztály igazolása a beiratkozásról,
 9. fotó.

 

II. Diplomával rendelkezők illetve doktoranduszok részére kiegészítő képzés.
Max. időtartam: 1 év.

Az ösztöndíj összege: 715,- EUR/hó

Pályázati anyag (két példányban kérjük leadni):

 1. a mellékelt pályázati űrlap (1 és 2) kitöltve,
 2. ajánlás (német nyelven), doktoranduszok esetében legalább két darab
 3. külön lapon benyújtott részletes önéletrajz német nyelven,
 4. érettségi bizonyítvány hitelesített másolata és annak német nyelvű fordítása
 5. hitelesített index- és diplomamásolat és azok német nyelvű fordítása,
 6. tanulmányi munkaterv ill. a TU-n tervezett tanulmányok, tudományos tevékenység részletes leírása ( német nyelven, 2-3 oldal),
 7. nyelvvizsga bizonyítvány másolata (legalább középfokú állami, vagy Goethe Intézetnél szerzett nyelvvizsga),
 8. doktoranduszok esetében a TU doktori témavezetőjének fogadónyilatkozata
 9. fotó.

 

III. Posztdoktori ösztöndíjak 35 év alattiak részére.
Max. időtartam: 1 év.

Az ösztöndíj összege: 925 EUR,-/hó.

Pályázati anyag (két példányban kérjük leadni):

 1. a mellékelt pályázati űrlap (1 és 2) kitöltve,
 2. külön lapon benyújtott részletes önéletrajz német nyelven,
 3. érettségi bizonyítvány hitelesített másolata és német nyelvű fordítása,
 4. diploma hitelesített másolata és német nyelvű fordítása,
 5. nyelvvizsga bizonyítvány másolata  (legalább középfokú állami, vagy Goethe Intézetnél szerzett nyelvvizsga),
 6. doktori témára tett javaslat,
 7. a TU doktori témavezetőjének fogadónyilatkozata,
 8. referenciák (2)
 9. fotó.

Megjegyzés: A bizonyítványokat és azok fordításait a Német Nyelvészeti Tanszék hitelesíti az eredeti példányok alapján.

 


Magyar-Argentin TéT 2007-2008
http://www.nkth.gov.hu/

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és az Argentin Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar – argentin kormányközi TéT együttműködési program keretében történik.

Támogatást kaphatnak azok a belföldi székhelyű jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, akik belföldi székhelyű jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban hozzájárult, és amelyek vagy akik a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén tervezik az együttműködést.

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki vagy amely csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll; adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - neki felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette; a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van; az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.

A pályázatokat legkésőbb 2006. október 31-i feladási határidővel kérjük az alábbi címre postán beküldeni:

TéT Alapítvány, Budapest, Pf. 38, 1255
A borítékra kérjük ráírni:
Magyar-argentin pályázat
A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

 


Kiíró:

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

Pályázat címe:

Felhívás a magyar felsőoktatási intézményekhez

Pályázhatnak:

A tanulmány vagy kiadvány szerzői jogait birtokló egyén vagy intézmény.

Beadási határidő: 2006. október 18.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete kiemelkedő jelentőséget tulajdonít annak, hogy a magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló sok ezer hallgató megfelelő szintű tájékoztatást kapjon az európai uniós kérdésekről. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a magyar kutatóhelyek jól ismerjék egymás eredményeit.
Ennek jegyében meg kívánjuk teremteni a lehetőséget arra, hogy néhány egyetemi kiadvány és tanulmány a Képviselet segítségével kerüljön publikálásra. Természetesen olyan kiadványok és tanulmányok jöhetnek szóba, amelyek tárgya szorosan kapcsolódik az Európai Unióhoz.
Elsősorban olyan témajavaslatokat várunk, amelyek egy-egy aktuális EU-s vagy Bizottsági kezdeményezést, politikát, vagy ezekhez kötődő vitát járnak körül, illetve Magyarország uniós tapasztalataihoz közvetlenül kapcsolódnak. Kiemelt hangsúlyt kapnak a témajavaslatok értékelése során az általános érdeklődésre számot tartó hiánypótló kiadványok és tanulmányok, valamint azok, amelyeket több felsőoktatási intézmény is használ kiegészítő szakirodalomként.
Javasolni lehet tanulmányt, vagy akár teljes önálló kiadványt is. A kiválasztott tanulmányok egy kiadványkötetben más tanulmányokkal együtt kerülnek publikációra.
Javasolni lehet még publikálásra nem került, de nyomdakész kiadványt és tanulmányt, illetve amely sikeres kiadását követően mára hiánycikké vált.
Javaslatot kizárólag a tanulmány vagy kiadvány szerzői jogait birtokló egyén vagy intézmény tehet.
Témajavaslatokat folyamatosan lehet tenni, melyek elbírálása a rendelkezésre álló költségvetés függvényében rendszeres időszakonként történik. Elsőnek a 2006. október 18. 16 óráig beérkező pályázatok kerülnek elbírálásra.
A pályázatokat, amelyeknek tartalmaznia kell a teljes kiadandó kiadványt vagy tanulmányt a következő címre kell eljuttatni: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 15., vagy elektronikus formában az andrea.szilagyi@ec.europa.eu címre.
További információ kérhető Szilágyi Andreától a 06-1-209-9753 telefonon.

 


A Külügyi Tájékoztatóban megjelent aktuális pályázatok
beadási határidejük szerint

Határidõ:

Pályázat:

Forrás:

 

 

 

2006. okt. 13.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázatai külföldi tanulmányutakra és nyári egyetemen való részvételre 2007/2008

KT 382.

2006. okt. 15.

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai

KT 382.

2006. okt. 18.

Pályázati felhívás Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzuson való részvételre 2006/2007

KT 382.

2006. okt. 18.

Pályázat Európai Unió-s témájú kiadványok és tanulmányok publikálására

KT 382.

2006. okt. 31.

Pályázati felhívás Socrates / Erasmus akcióban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók és oktatók kiegészítő pénzügyi támogatására

KT 382.

2006. okt. 31.

A Quandt Stiftung drezdai ösztöndíjai

KT 382.

2006. okt. 31.

Magyar-argentin TÉT együttműködés

KT 382.

 

 

2006. nov. 01.

Mellon Postdoctoral Fellowships in India

KT 381.

2006. nov. 03.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

KT 382.

2006. nov. 15.

Szlovákiai ösztöndíjak hallgatók és kutatók számára

KT 381.

2006. nov. 15.

A DAAD németországi ösztöndíjai

KT 382.

 

 

2006. dec. 15.

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai

KT 382.

 

 

2007. márc. 15.

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai

KT 382.

 

 

2007. máj. 15.

Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai

KT 382.

 

 

folyamatos

Roman Herzog Research Scholarship /Humboldt Ösztöndíj/

KT 354.

folyamatos

Amerikai-magyar kutatók projekt-együttműködése, mobilitása

KT 368.

folyamatos

Közép-kelet-európai országok és Kanada partnerkapcsolatainak elősegítésére utazástámogatás (Partnerships for Tomorrow II.)

KT 375.