Az ERASMUS hallgatói tanulmányokkal kapcsolatos koordinátori teendők

A hallgatók kiválasztása

Határidők:

2023. január 23:

 

pályázati helyek meghirdetése a hallgatók részére.

2023. február 22-ig:

 

a jelentkezések lezárása és a pályázatok elbírálása.

2023. február 22-én pénteken déli 12 óráig illetve
szeptember 22, pénteken déli 12 óráig

 

a Hallgatói lista, a hallgatói ERASMUS pályázati űrlap másolatainak, a tanszéki/kari pályázati felhívás szövegének, valamint a Tanszéki pályázási adatok c. file beküldése emailben az NMI-re.

 

 

Az űrlapok innen letölthetők:

- Koordinátori hallgatói jelölés

 

 

Az email-ben később megküldésre kerülő ERASMUS regisztrációs adatlap kitöltése minden kiválasztott hallgató számára kötelező, elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után

 

Pályáztatás
A pályáztatás decentralizált, a karok/tanszékek teszik közzé a pályázati felhívásokat.


Hallgatók kiválasztása (kari szabályozás alapján):
a tanszékek / intézetek / kari bizottságok döntése alapján történik.


Pályázati követelmények:

 • magyar v. vmely résztvevő ország ill. 3. ország állampolgára (ha van állandó tartózkodási engedélye Magyarországon),
 • két lezárt félév az adott tudományterületen a kiutazás idején,
 • az SZTE beiratkozott hallgatója,
 • posztgraduális, Ph.D-hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a pályázati kiírás rájuk is vonatkozik,
 • a külföldi tanulmányok folytatásához (dokumentáltan is) megfelelő szintű nyelvtudás,
 • magas színvonalú tanulmányi programtervezet (motivációs levél),
 • egyéb, a kar/tanszék által megkövetelt feltételek.

A jelenleg végzős bachelor hallgatók most nem pályázhatnak, a közülük master képzésre felvételt nyert hallgatóknak 2020 szeptember legelején pótpályázatot fogunk kiírni.

A 2022/2023. tanév keresztfélévére felvételt nyert master hallgatók természetesen most pályázhatnak.


A pályázathoz a hallgatónak a következőket kell kötelezően csatolnia:

 

Az ösztöndíjra jelölt hallgatók adatait a koordinátoroktól a következő módon kérjük 2023. február 22-én pénteken déli 12 óráig illetve szeptember 22, szerda 12 óráig:

A hallgatói pályázati anyagokat és a pályázati felhívást a tanszékek kötelesek megőrizni, mivel azokat egy esetleges auditálás során be kell mutatni.

A hallgatói mobilitás előkészítése

Segítségnyújtás a tanulmányok kiválasztásában:

 • egyeztetni, hogy a fogadó egyetemen:

  - mikor kezdődik a félév
  - mikor van beiratkozás
  - van-e előtte orientációs program
  - a szállás mikortól foglalható el, stb.

   

 • egyeztetni a külföldi partnerekkel a kurzusok kínálatát

  - milyen nyelven folyik
  - mi a feltétele, hogy a hallgató felvehesse
  - hány féléves
  - mennyi idő alatt tudja lezárni a hallgató a kurzust a félév ill. a tanév alatt
  - hogyan lehet beszámítani az itthoni tanulmányokba a kint végzett kurzust.


Ellenőrizni, hogy a hallgatók megküldték-e:

 • a jelentkezési lapot (Application Form)
 • a tanulmányi szerződést (Learning Agreement)
 • szállásigényt

a fogadó egyetemek által megadott határidőig.


Kötelezettségvállalás a kinti tanulmányok és vizsgák itthoni elismertetésére és elfogadtatására a tanulmányi szerződés (Learning Agreement) aláírásával.

Figyelem! A Learning Agreement-ben szereplő kurzusok számával azonos mennyiségű kurzust kell a küldő intézetnek/karnak itthon elfogadnia és beszámítania is a kurzusok sikeres teljesítése esetén!Monitoring

Az ösztöndíjasok kiutazással kapcsolatos teendőinek ellenőrzése, többek között arra vonatkozóan, hogy a hallgatók a Nemzetközi Mobilitási Irodában jelentkezzenek a szükséges további tájékoztatásért és igazolásokért.

 

A külföldi tanulmányok elismertetése

A külföldi tanulmányok és letett vizsgák teljes elismertetéséhez segítségnyújtás a végbizonyítvány (Transcript of Records) alapján.

A formanyomtatványok letölthetők: http://www.u-szeged.hu/erasmus/letolt.html

ECTS Guide (PDF file, 746 Kb, 51 o.) letölthető az Európai Unió honlapjáról illetve honlapunkról is

 


Organizing the mobility of students

1.1 Institutional support measures for outgoing students

1.1.1 Students get the general informations about mobility possibilities in the form of written announcements advertised both in the classrooms and on noticeboards and in the International Relations Office Information Leaflet. Interested students receive the curriculum and a short description of the main courses they can join abroad. The detailed timetables, names of lecturers, textbook titles and other materials are supplied by partner universities partly in printed form and/or via internet to which all our students have access. The International Relations Office also maintains a reference library of the partner universities' handbooks and study guides. Having the necessary material the departamental coordinator usually advices about the courses to be taken by students wishing to apply. If necessary, the home coordinator consults with the partner department's coordinator about the level, the prerequisites etc. the examinationn requirements of a given course.

1.1.2 Students are selected by the following criteria
(1) language knowledge;
(2) they should have already learnt the basic subjects at the mother university and therefore they are able collect plus information e.g. listening such courses which they cannot do at their mother university;
(3) they should have excellent results at their home university;
(4) those students have advantage, who have not had any opportunity to study abroad.

1.1.3 Students should present a document about a state language exam or eqivalent in the relevant language. Besides this departments organize informal conversations where students can speak about their special interests, etc.

1.1.4 All SZTE students applying for ERASMUS status are required to submit a written statement by the department or the departments concerned guaranteeing that work completed abroad will be accredited appropriately after the student's return. So SZTE departments commit themselves in writing to fully recognize the outgoing ERASMUS students's studies in most cases on the base of the Transcript of Records issued by the host university.

1.1.5 The Student Government can provide reliable information on disadvantaged students (socio-economic circumstances and disability ). Also teachers are usually in good personal relation with their students and they can draw the attention of these students to apply for mobility grants. When choosing from among the students applying for mobility grants preference will be given to those disadvantaged students who fulfilled the selection quality criteria. The University is developing its facilities and a number of buildings are accessible to physically handicapped.

1.1.6 No distinction is made between sexes. Selection criteria, as outlined in 1.1.2 , are used regardless if a student is man or woman.

A beérkező hallgatók mobilitásával kapcsolatos teendők

A külföldi hallgatók számára meghirdetett kurzusok adatlapja