Az ERASMUS szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos koordinátori teendők

Határidők:


2022. január 24:

Pályázati helyek meghirdetése a hallgatók részére
A pályázat benyújtásának határideje:
karonként/tanszékenként kerül meghatározásra

2022. február 25-én, pénteken déli 12 óráig

A nyertes pályázók listájának megküldése csatoltan
(e-mailben: ) az NMI címére: modok.marianna#szte.hu


Pályáztatás
A decentralizált, a karok/tanszékek teszik közzé a pályázati felhívásokat.
A határidőre benyújtott és a tanszéki Erasmus koordinátor által igazolt pályázatot a kari/tanszéki bizottság minősíti.

Pályázati követelmények:

 1. A csak szakmai gyakorlatra történő pályázás alapelvei:

 • hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók;
 • legalább 1 lezárt tanulmányi év;
 • időtartam: min. 2  - max. 12 hónap;
 • 3 oldalú szerződés megléte;
 • az SZTE ERASMUS EUC European Policy Statementben foglaltak szerinti teljesítés.


2. A tanulmányok és a szakmai gyakorlat együttes megpályázására vonatkozó alapelvek:

 • csak ugyanabban a mobilitási periódusban (tanévben) lehetséges;
 • időtartam:  min. 3 - max. 10 hónap az ERASMUS tanulmányokkal együtt. A szakmai gyakorlat megelőzheti vagy követheti az ERASMUS tanulmányokat.;
 • a minimum perióduson belül is lehet kombinálni a kétféle mobilitást (pl. 1 hónap tanulmány + 2 hónap gyakorlat);
 • a gyakorlatnak helyet adó fogadó egyetem felügyelete mellett kell történnie;
 • az SZTE ERASMUS EUC European Policy Statementben foglaltak szerinti teljesítés.


A tanszékre/karra benyújtandó hallgatói pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • Külföldi munkaadó/szakmai gyakorlatot biztosító befogadó nyilatkozata (Utólag is, de legkésőbb a szakmai gyakorlat megkezdése előtt 2 hónappal benyújtandó.)
 • Europass CV- magyarul (Letölthető: www.europass.hu)
 • Europass CV- a gyakorlat munkanyelvén (Letölthető: www.europass.hu)
 • Motivációs levél (magyarul, maximum 2000 karakter)
 • Motivációs levél (a gyakorlat munkanyelvén, maximum 2000 karakter)
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) fénymásolata(i)
 • Angol nyelvű iskolalátogatási igazolás
 • Szaktanári ajánlás

 

A nyertes pályázók listáját csatoltan (e-mailben: ) legkésőbb 2022. február 25-én, pénteken déli 12 óráig kérjük megküldeni.

A hallgatói pályázati anyagokat és a pályázati felhívást a tanszékek kötelesek megőrizni, mivel azokat egy esetleges auditálás során be kell mutatni.

                                                                                                     
Letölthető/vonatkozó dokumentumok: