<< Főoldal

A gyűjtemény

  A gyűjtemény
  Látogatók


Informatikatörténet
  Kalmár László
    Életrajzi adatok
    Képek
    A szegedi iskoláról

Kalmár László
  Életrajzi adatok


1905. március 27.
Kalmár László a Somogy megyei Edde községhez tartozó Alsó-Bogát pusztán született. Édesapja Kalmár Zsigmond uradalmi intéző az Inkey-féle nagybirtokon. Édesanyja Krausz Róza kereskedő családból származott.

1906 őszén
A család a Fejér megyei Sárszentágotára költözik, édesapja odakerül intézőnek a Leopold-féle nagybirtokra.

1910-1914
Elemi iskolai tanulmányait (II-V. osztályt) Sárszentágotán végzi a községi népiskolában.

1914
Édesapja agyvérzésben meghal, a család Pestre költözik.

1914-1922
Középiskolai tanulmányait a budapesti I. kerületi állami főgimnáziumban végzi. Matematikatanárai között van Dávid Lajos, a neves matematikatörténész. Kitűnő eredménnyel érettségizik.

1922-1926
Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetem bölcsészettudományi karán végezte, mint matematika-fizika szakos tanárjelölt. II. féléves korától kezdve tagja az Eötvös József Kollégiumnak.

1927 májusában
Középiskolai tanári oklevelet szerez matematik-fizika szakon.

1927 júniusában
Egyetemi bölcsészdoktori szigorlatot tesz matematikából mint főtárgyból, elméleti-és kísérleti fizikából mint melléktárgyakból. Doktori oklevele megszerzése után a Vatea elektroncsőgyárban kap állást, mint kutató laboratóriumi fizikus.

1927. szeptember 1
A szegedi tudományegyetemre kerül tanársegédnek Ortvay Rudolf elméleti fizikus tanszékére.

1928 nyarának végén
Részt vesz a bolognai nemzetközi matematikai kongresszuson, ahol nagy hatással van rá Hilbertnek a matematikai logika megoldatlan problémáiról tartott előadása.

1929
Göttingenbe utazik, ahol találkozik Hilberttel is.

1930 novemberében
Riesz Frigyes és Haar Alfréd közös adjunktusa lesz.

1931
A szegedi Eötvös Loránd Kollégium alakulásától kezdve 1944-ig matematikai szakórákat tart a kollégiumban.

1932 júniusában
A szegedi tudományegyetemen magántanári képesítést szerez az "Aritmetika és analízis" című tárgykörökből.

1932 őszén
Előadást tart a zürichi nemzetközi matematikai kongresszuson.

1933
Feleségül veszi egyik tanítványát, Árvay Erzsébetet. Házasságukból négy gyermek születik: Éva, Ágota, Zsuzsa és Zoltán.

1936
Megkapja az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat Kőnig Gyula díját.

1941
Egy akkori miniszteri rendelet folytán újból kell magántanári képesítést kérnie, amit a minisztérium csak 1945 áprilisában intéz el, így időközben magántanári előadásokat nem tarthat.

1943 augusztusában
Hódmezővásárhelyre hívják be munkaszolgálatra, ahonnan Szegedre vezénylik. A háromhónapos munkaszolgálat alatt legnagyobb részében kubikus munkát végez a szeged-fehértói halgazdaságban.

1944 áprilisában
Újra behívják munkaszolgálatra Hódmezővásárhelyre, ahonnan ismét Szegedre vezénylik a légó-mentési századhoz. Főként vasúépítő és cserepező munkát végez.

1944 október elején
A századát a Dunántúlra vezénylik, de megszökik a századtól és Baján bujdosik. Október 26-án érkezik vissza Szegedre.

1947 márciusában
A szegedi tudományegyetem felsőbb mennyiségtani tanszékére egyetemi tanárrá nevezik ki.

1948 augusztusában
Előadást tart az amsterdami nemezetközi filozófiai kongresszuson, ahol bebizonyítja, hogy a Church tétel Gödel tételéből levezethető.

1949. október 31.
Az újjászervezett MTA levelező taggá választja, e minősége folytán megkapja a matematikai tudományok doktora fokozatot.

1950. március 15.
Kossuth-díjjal tüntetik ki.

1950/51. tanév
A Szegedi Tudományegyetem rektora.

1953
Előadást tart a varsói matematikai kongresszuson, a végtelen sok változós véges számelméleti függvényekre vonatkozó eredményeiről.

1954
Előadást tart a magyar-német kultúregyezmény keretében Berlinben, Greifswaldban, Jénában, Lipcsében és Drezdában. Itthon a Bolyai János Matematikai Társulat Beke Manó Emlékdíjjal tünteti ki.

1956. április 10.
Kibernetikai szemináriumot szervez mérnökök és matematikusok bevonásával a matematikai logika műszaki és egyéb alkalmazásainak megismerése céljából.

1957 őszén
Az egyszakos tanárképzés megszüntetésekor eléri, hogy a harmadéves tanárjelöltek 5 százaléka az egyik szak elhagyásával a megmaradt tantárgy egy speciális területén elmélyültebb tanulmányokat folytathassanak. Három hallgatóval - elsőként az országban - Szegeden elindul az alkalmazó-matematikus képzés.

1958 májusában
Bemutatják a tisztán huzalos megoldású Kalmár-féle logikai gépet.

1958-59 telén
A magyar-kínai kultúregyezmény keretében, valamint a sanghaji Futan Egyetem meghívására előadásokat tart Pekingben, Vuhanban, Shanghajban és Hangcsouban.

1960/61. tanévben
Megbízott előadóként matematikai logikai előadásokat tart az ELTE BTK filozófia szakos hallgatóinak.

1961
Az MTA rendes tagjává választják.

1963
Sikerül önálló szakként beindítani a programtervező matematikus képzést.

1970 júliusától
Vezetésével a Bolyai Intézeten belül létrejön A matematika alapjai és számítástechnikai tanszék, melynek neve 1971. októberétől kezdve Számítástudományi tanszékre változott.

1970. december 10.
Szele Tibor Emlékéremmel tüntetik ki.

1975
Az MTA kiküldetésében Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban jár, ahol előadásokat tart. Ugyanebben az évben itthon Állami-díjat és József Attila emlékérmet kap. Elkészül a formulavezérlésű gép kivitelezési terve, itthon azonban már nem kerül sor a megépítésére.

1975. októberétől
Nyugállományba kerül.

1976
Neumann János emlékérmet kap.

1976. augusztus 2.
Mátraházán az Akadémia üdülőjében hunyt el.

1997
A világ legnagyobb számítástechnikai szervezete az amerikai IEEE Computer Society a Computer Pioneer Award (a számítástechnika úttörője díj) posztumusz kitüntetésben részesíti.

Utolsó módosítás: 2003. október 22.