A doktori képzésben tanuló hallgatók esetében az intézményi jóváhagyás aláírására az adott doktori iskola vezetője jogosult.


A nem doktori képzésben tanuló hallgatók az intézményi jóváhagyást a saját karukon kérhetik az alábbi személyektől:


Név Kar Funkció
Prof. Dr. Görög Márta ÁJTK dékán
Dr. Varga Norbert ÁJTK dékánhelyettes
Dr. Schiffner Imola ÁJTK kari ERASMUS-koordinátor
Prof. Dr. Lázár György  dékán ÁOK dékán
Dr. Főző Nóra ÁOK Dékáni Hivatal vezetője
Majó-Petri Georgina BBMK Dékáni Hivatal vezetője
Marinkovné Kádár Ágnes BBMK Tanulmányi Osztály vezetője
Dr. Vajda Zoltán BTK dékánhelyettes
Dr. Domján Andrea ETSZK dékánhelyettes
Dr. Radnai Márta FOK Oktatási Dékáni Tanácsadó
Dr. Pusztai-Varga Ildikó GTK nemzetközi igazgató
Kovács Melinda GTK Dékáni Hivatal
Prof. Dr. Zupkó István GYTK dékán
Dr. Tarkó Klára JGYPK dékánhelyettes
Dr. Mikó Edit MGK dékán
Jani Péter MGK Dékáni Hivatal vezetője
Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna MK dékánhelyettes
Dr. Horváth Dezső TTIK dékán