A CEEPUS programA CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) egy közép-európai felsőoktatási csereprogram rövidítése.

A program célja:

a közép- és kelet-európai országok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) között megkönnyíteni az oktatói és hallgatói cserét, nyelvi szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való részvételt. Újdonságként a program lehetőséget nyújt hallgatói szakmai kirándulások lebonyolítására és közös diplomaprogramok kialakítására is.

A program munkanyelve az angol.

A részvétel feltétele: hálózatok létrehozása a felsőoktatási intézmények között. Minimum 3 egyetem alakíthat ki egy hálózatot, legalább két CEEPUS országból.A hálózati pályázat egy évre szól, de minden évben meg lehet újítani. Az új belépő intézmények csatlakozhatnak a már meglévő hálózatokhoz, de létrehozhatnak újat is.

A hálózati pályázatok beadási határideje: január 15.


A pályázathoz szükséges formanyomtatványokat lásd a Letöltés c. fejezetnél!Hallgatói/oktatói mobilitás


A hallgatói/oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül történik, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig.


CEEPUS-ösztöndíjas csak az a hallgató lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • két lezárt félév a kiutazásig
 • legfeljebb 35 éves kor
 • CEEPUS-országbeli állampolgárság
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása


Csak az az oktató részesülhet CEEPUS-ösztöndíjban aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • egyetemi/főiskolai tanári állás
 • CEEPUS-országbeli állampolgárság
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása


Megjegyzések:

 • a pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással
 • a hallgatói kiutazás időtartama minimum 3 hónap, maximum 10 hónap
 • az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 nap, maximum 10 hónap (minimum heti 6 tanítási óra)
 • a kiutazás egyszer meghosszabbítható de összesen nem lehet több, mint 10 hónap


Jelentkezési határidők:

 • Az őszi félévre: június 15.
 • A tavaszi félévre: október 31.

Jelentkezni online módon lehetséges, ami innen is elérhető. (Login/Register menüpont).

Freemover hallgatók illetve oktatók számára a jelentkezés szintén online módon történik.

Az egyéni mobilitási jelentkezéseket a hálózatok koordinátorai és/vagy az intézményi CEEPUS koordinátorok bírálják el.