Szegedi Tudományegyetem
Ahol a tudás és a szándék találkozik

Üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Mobilitási Iroda honlapján!

Az SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda foglalkozik a különböző mobilitási programok intézményi szintű koordinálásásával.

Az Iroda által koordinált programok (ERASMUS+, CEEPUS, EGT Alap, Campus Hungary) ismertetését és az azokkal kapcsolatos legfontosabb információkat az egyes programokhoz kapcsolódó külön oldalaink tartalmazzák.

A Szegedi Tudományegyetem a különböző mobilitási programoknak köszönhetően a világ mintegy 600 partneregyetemével áll kapcsolatban. A fenti csereprogramok hallgatói, oktatói és adminisztratív dolgozók mobilitását teszik lehetővé különböző formában.

A fenti programok keretében megvalósult eddigi mobilitások statisztikáit illetve a partnerintézmények listáit szintén az adott programok programok honlapjai tartalmazzák.Együttmüködések


A Szegedi Tudományegyetem eddig a világ mintegy 80 egyetemével kötött kétoldalú együttműködési szerződést. Ezek listája megtekinthető az Együttműködések c. oldalunkon.

ERASMUS+


Az ERASMUS+ az Európai Unió felsőoktatási együttműködési programja, ami a korábbi ERASMUS-hoz képest új elemeket is tartalmaz. Ilyen például a kreditmobititási program, ami az EU-n kívüli, ún. partnerországokkal való mobilitások számára biztosít keretet.

CEEPUS


A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS) a részt vevő 15 ország kormányainak támogatásával, előzetesen létrehozott hálózatok keretében megvalósítható hallgatói és oktatói mobilitások számára biztosít lehetőséget.

EGT Alap


Az EGT Alap által támogatott projektek Norvégia, Izland és Liechtenstein felsőoktatási intézményeivel megvalósuló mobilitások számára biztosítanak a pénzügyi támogatást.

Pályázati információk

Különböző külföldi ösztöndíjas pályázatok hallgatók, oktatók, kutatók számára.
A részletes adatokat lásd az alábbi oldalon:
Pályázatok

Nyári egyetemek

A Nemzetközi Mobilitási Irodához befutó megkeresések partnerintézmények illetve kurzusszervezők részéről. Figyelem! Egyes rendezvények önköltségesek!
Nyári egyetemek

SZTE Hírek

A Szegedi Tudományegyetem nemzetköziesedésével kapcsolatos legfontosabb, intézményi szintű híreket, információkat foglaljuk össze az alábbi oldalunkon.
SZTE Hírek

Rendezvényeink

A Nemzetközi Mobilitási Iroda által az elmúlt években szervezett legfontosabb rendezvények (ösztöndíjas börzék, tájékoztatók) öszefoglaló oldala
RendezvényekEurópai Minőségi Díj - 2006

A Szegedi Tudományegyetem a hallgatói és oktatói mobilitás magas színvonalú lebonyolításának elismeréseként elnyerte az Európai Minőségi Díjat.
A díjat 2007 májusában vehettük át Budapesten és Bécsben.


E-Quality 2007

A Szegedi Tudományegyetem a hallgatói és oktatói mobilitás magas színvonalú lebonyolításának elismeréseként elnyerte az Európai Minőségi Díjat.
A díjat 2007 májusában vehettük át Budapesten és Bécsben.


ERASMUS Success Stories 2010

A 2000-2010 közötti időszakban az ERASMUS program egészét tekintve az Európai Bizottság a Szegedi Tudományegyetemet a programban elért mennyiségi és minőségi eredményei alapján harmadszor is beválasztotta a legjobb, példaértékű eredményeket felmutató európai egyetemek közé a Success Stories 2010 című kiadványában.

Nemzetközi Együttműködési kultúráért Nívódíj 2011

Az LLP program keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző intézményeket a TEMPUS Közalapítvány Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíjban részesíti, melyet a legjobb ERASMUS mobilitási záróbeszámolók, felkért külső szakértők értékelése és a TEMPUS Közalapítvány kuratóriumának döntése alapján 2011-ben az SZTE érdemelt ki.

Szegedi Tudományegyetem

  • 23.000 hallgató
  • 5000 oktató
  • diplomát adó képzések Bachelor, Master és PhD szinten
  • növekvő számú idegen nyelvű képzés

 

Pályázati információk

A Szegedi Tudományegyetem ECHE száma: 45999-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE


A Szegedi Tudományegyetem ERASMUS-kódja: HU SZEGED01


A Szegedi Tudományegyetem PIC kódja: 999840014

Az Iroda

Cím:
H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Munkatársak:

Balogné Molnár Gabriella
Az NMI vezetője
Tel/Fax: +36 30 420-895
Email: gabriella.balog.molnar # rekt.szte.hu

Pető Ágnes
Tel/Fax: +36 62 546-365
Email: peto.agnes # rekt.szte.hu

Tanács Edit
Tel/Fax: +36 62 544-833
Email: tanacs.edit # rekt.szte.hu

Zilahi Tibor
Tel: +36 62 544-522
Email: zilahi.tibor # rekt.szte.hu