Szegedi Tudományegyetem

Üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Mobilitási Iroda honlapján!

Az SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda foglalkozik a különböző mobilitási programok intézményi szintű koordinálásásával.

Az Iroda által koordinált programok (ERASMUS+, CEEPUS, EGT Alap, Campus Mundi) ismertetését és az azokkal kapcsolatos legfontosabb információkat az egyes programokhoz kapcsolódó külön oldalaink tartalmazzák.

A Szegedi Tudományegyetem a különböző mobilitási programoknak köszönhetően a világ több, mint 500 partneregyetemével áll kapcsolatban. A fenti csereprogramok hallgatói, oktatói és adminisztratív dolgozók mobilitását teszik lehetővé különböző formában.

A fenti programok keretében megvalósult eddigi mobilitások statisztikáit illetve a partnerintézmények listáit szintén az adott programok programok honlapjai tartalmazzák.

 

Megnyílt a Marie Curie Egyéni ösztöndíjak pályázati felülete

A pályázatok beadási határideje: 2016. szeptember 14. 17:00

 

Intézményi aláírási időpontok karonként a Campus Mundi pályázatokhoz

A pályázó hallgatóknak az intézményi aláírások beszerzéséhez a saját karuk Dékáni Hivatalát kell keresniük.

 

Módosult a pályázati határidő a Campus Mundi külföldi részképzésre

A nagy érdeklődésre való tekintettel, a Campus Mundi ösztöndíj részképzésre vonatkozó pályázati határidejét a Tempus Közalapítvány 10 nappal meghosszabbította.
Az új pályázati határidő: 2016. március 20. vasárnap 23.00

 

Tájékoztató a CAMPUS MUNDI kiválósági ösztöndíjprogram pályázati lehetőségeiről

Kedves (a 2016/2017. tanévre) ERASMUS+ ösztöndíjat elnyert hallgatók!
Kedves Campus Mundi ösztöndíjra pályázni kívánó SZTE hallgatók!


Szeretettel meghívjuk Önöket a CAMPUS MUNDI kiválósági ösztöndíjprogram pályázati lehetőségeiről szóló tájékoztatóra, melyet 2016. március 7-én (hétfőn) tartunk az SZTE Rektori Hivatal (Dugonics tér 13.) fsz. 5-ös termében, 11.00 órai kezdettel, a TEMPUS Közalapítvány (TKA) munkatársaival közösen, ahol személyesen is feltehetik majd a CM ösztöndíjakra vonatkozó kérdéseiket az előadóknak a prezentációkat követően.

A Campus Mundi kiválósági ösztöndíjprogram felhívásait megtalálhatják honlapjainkon:

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/
http://www2.u-szeged.hu/kulugy/

Kérem, hogy aki Önök közül részt kíván venni a tájékoztatón, azt e-mailben az címre jelezze, az e-mail tárgyában a "Campus Mundi" programot beírva legkésőbb holnap, azaz március 4. péntek 12.00 óráig.
A programmal kapcsolatos, esetlegesen már eddig felmerült kérdéseiket kérem, hogy a részvételüket jelző e-mailhez csatolt dokumentumban foglalva szintén küldjék el.

Szeretettel várjuk Önöket a tájékoztatón!

Üdvözlettel

Balogné Molnár Gabriella
ERASMUS+ és Campus Mundi intézményi programkoordinátor


Elindult a Campus Mundi kiválósági ösztöndíjprogram

Februártól jelentkezhetnek a magyar felsőoktatásban tanulók a Campus Mundi ösztöndíjra, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által létrehozott, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt része. A Tempus Közalapítvány által kezelt ösztöndíjprogram mintegy 9000 hazai diáknak nyújt lehetőséget arra, hogy résztanulmányokat folytassanak, illetve szakmai gyakorlaton vagy tanulmányúton vegyenek részt európai és Európán kívüli országokban a következő 5 évben.

A Campus Mundi kiválósági ösztöndíjprogram hozzájárul annak a nemzeti célkitűzésnek az eléréséhez, hogy 2023-ra a hazai felsőoktatásban diplomát szerző diákok között 10-ről 20 százalékra nőjön azoknak az aránya, akik tanulmányaik során külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton vesznek részt.

A Campus Mundi ösztöndíjprogramban a diákok külföldi tanulmányi részképzésre, szakmai gyakorlatra, illetve rövid tanulmányutakra is pályázhatnak. Az így szerzett interkulturális tapasztalatok a hazatérés után jelentős előnyt biztosítanak a fiataloknak a munkaerőpiacon vagy a további tanulmányok során.

A pályázók köre:
- Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.
- Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.


Online pályázati felület a pályázatok benyújtásához: https://cwp.scholarship.hu/

 

Részletes pályázati felhívások a 2016/2017. tanévre

ERASMUS+ ösztöndíjas státussal pályázható kategóriák: a nyertes CM-pályázók ERASMUS+ státusuk megtartásával (ERASMUS+ zero grant) a Campus Mundi program magasabb ösztöndíjában részesülnek
Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez - Következő módosított határidő: 2016. március 20. 23:00 (Pályázati feltétel: Elnyert ERASMUS-ösztöndíj részképzésre a 2016/2017. tanévre)
Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz - Következő határidő: 2016. április 10. 23:00 (Pályázati feltétel: Elnyert ERASMUS szakmai gyakorlati ösztöndíj a 2016/2017. tanévre)

ERASMUS+ ösztöndíjas státus nélkül pályázható kategóriák:

Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz - Következő határidő: 2016. április 10.
Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez Stipendium Hungaricum partnerek irányába - Következő határidő: 2016. március 20. 23:00
Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz Stipendium Hungaricum partnerek irányába - Következő határidő: 2016. április 10.

Bővebb információ és a pályázat benyújtásával kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok a www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók.
További kérdések esetén a Tempus Közalapítványnál a campusmundi@tpf.hu e-mail címen vagy a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet hétköznapokon 8:30 és 14:30 között

Online pályázati felület a pályázatok benyújtásához: https://cwp.scholarship.hu/


A pályázati mintadokumentumok az alábbi linkeken érhetők el:

Motivációs levél, tanulmányi terv

Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás

Igazolás közéleti, önkéntes tevékenységről

Szociális kiegészítő támogatásra való jogosultság igazolása

 

 

A Campus Mundi Projektről

 

"Az Erasmus+ programról szólva elmondta: az az egyik legnépszerűbb integrációs program, és a magyar egyetemek vonzóak a külföldi hallgatók számára. 2014 volt az első év, amikor Magyarországon az idelátogató hallgatók száma meghaladta az innen elmenők számát: 4764 hallgató jött ide, és 4025 utazott ki.
A legnépszerűbb fogadóegyetemek az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), valamint a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a legnagyobb kibocsátók pedig a BCE, az ELTE és a BME.
Figyelmeztető jelnek nevezte, hogy a nem budapesti egyetemek közül egyedül az SZTE tud jó eredményt felmutatni ebben, ez pedig a magyar felsőoktatás nemzetközi beágyazottságára utal, arra, hogy van néhány egyetem, amelyet ismernek külföldön, része nemzetközi kutatási programnak, hálózatnak, de nem tudták megoldani, hogy az egész magyar felsőoktatási rendszer, mint rendszer ágyazódjon be a nemzetközi felsőoktatásba.Ez lesz a jövő egyik fontos feladata - szögezte le Navracsics Tibor."
(Elhangzott a BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja által rendezett, Magyar felsőoktatás 2015. - Fokozatváltás, központosítás, szűkítés című konferencián, 2016. január 28-án, Forrás: hirado.hu)

 


Emelkednek az Erasmus ösztöndíjak

A következő tanévtől magasabb ösztöndíjat kaphatnak az Erasmus+ programban részt vevő magyar hallgatók. A Tempus Közalapítvány tájékoztatása szerint ez akár plusz 100 eurót is jelenthet havonta a külföldön tanuló fiataloknak.

Az Erasmus+ program 2014-es induláskor az Európai Bizottság a megélhetési költségek alapján három kategóriába sorolta a programban részt vevő országokat, és maximalizálta a legdrágább országokban adható támogatás összegét.

A program hazai koordinálását végző Tempus Közalapítvány mostani döntése lehetővé teszi, hogy a másik két kategóriába tartozó 21 országban is havi 50-100 euróval magasabb ösztöndíjat kapjanak a hallgatók, mint korábban. Így a 2016/2017-es tanévtől többek között a magyarok körében legnépszerűbb Németországban, vagy spanyol, holland, lengyel és máltai tanulmányok esetén is több pénzből gazdálkodhatnak a kiutazó egyetemisták.

A megemelt összegtől azt várják, hogy a jövőben még többen kapcsolódnak be a legnépszerűbb uniós mobilitási programba. Ezt kiegészítő támogatásokkal is segítik: az ösztöndíjon felül a következő tanévben várhatóan több mint 600 magyar Erasmus hallgató részesülhet havi 100 euró szociális támogatásban, és évente 20-30 fő kaphat támogatást tartós betegségéhez kapcsolódó extra kiadásai miatt.

Jelenleg 53 magyar felsőoktatási intézménynek vannak Erasmus kapcsolatai, és hazánkból évente 4300 hallgató vesz részt a programban. A pályázás feltételeiről és a jelentkezési határidőkről az egyetemi és főiskolai Erasmus+ koordinátorok tudnak bővebb felvilágosítást adni.

További információ: www.erasmusplusz.hu

Hallgatói ösztöndíjak alakulása az Erasmus+ programban Magyarországon:

 

Tanulmányi célú mobilitás

Szakmai gyakorlat

2015/2016

2016/2017

2015/2016

2016/2017

Magas megélhetési költségű célországok
(Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Svédország)

500 €

500 €

600 €

600 €

Közepes megélhetési költségű célországok
(Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország)

400 €

450 €

500 €

550 €

Alacsonyabb megélhetési költségű célországok
(Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia)

300 €

400 €

400 €

500 €


Pályázatok

ERASMUS+ szakképzési pályázati lehetőség (2016. május 19. déli 12.00 óra)

Japán kutatói ösztöndíj (2016. június 17.)

Dream New Scholarship: új-zélandi ösztöndíj hallgatóknak (2016. szeptember 1.)

Attention: The Kellner Scholarship application procedure has been
simplified and the application deadline extended to 2pm, March 25,
2016. Please go to http://kellner-scholarship.hu/ for further
information.

2016 China Studies International Summer Program (2016. május 31.)

700 Scholarhips of the European Forum Alpbach 2016. május 31.

Visegrád–Tajvan ösztöndíjprogram (2016. március 20.)

14th Call for applications for the NATO Internship Programme (2016. április 11.)

Kellner-ösztöndíj: teljes, egy évre szóló ösztöndíj az amerikai Trinity College-ra, ill. Bard College-ba (2016. március 25.)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati felhívása kutatói kezdeményezésű témapályázatra (K_16) (Beadási határidő: 2016. március 17.)

CEEPUS-pályázat a 2015/2016-os tanévben nyertes vagy tartaléklistás CEEPUS hálózatok számára 2016. május 15. és augusztus 31. között megvalósítható CEEPUS speciális kurzusok (nyári egyetem, intenzív program) és koordinációs találkozók szervezésére és megvalósítására

Geneva Academy’s LL.M. in International Humanitarian Law and Human Rights, September 2016-August 2017, Geneva (Önköltséges)

University of Malaga: Erasmus Mundus "Thelxinoe" / "Eurasiacat" (Master, Ph.D., Postdoc and Staff grants) (2016. február 15.)

A Visegrádi Alap pályázatai

Tandem Europe

A Tempus Közalapítvány Mobilitási óra c. programja

Heinrich Hertz Alapítvány ösztöndíja oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak
folyamatos


Pályázatok részletesen


Hírek

Tízezren az Erasmus+ programban - 230 oktatási és képzési területen megvalósuló mobilitási projekt nyert támogatást

Az SZTE nyerte a 2. legnagyobb támogatást a kreditmobilitási pályázaton

Újabb török egyetemmel kötött ERASMUS+ kapcsolatot az SZTE (Ipek Üniversitesi - TR ANKARA17)

A Szegedi Tudományegyetem ERASMUS+ Charter (ECHE) száma: 45999-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE


A Szegedi Tudományegyetem ERASMUS-kódja: HU SZEGED01


A Szegedi Tudományegyetem PIC kódja: 999840014


Hírek részletesen


Újdonságok

Finding an Internship in the USA

Segítünk eligazodni! - Elindult a Mobilitás az EU-ban irányító oldal

Kétszeresére nőhet a közép-európai ösztöndíjasok száma
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma csaknem duplájára, 59 millió forintra emelte a CEEPUS program éves költségvetését.
Együttmüködések


A Szegedi Tudományegyetem több mint 500 rangos egyetemmel ápol kapcsolatot világszerte. A nemzetközi mobilitási programok közül az Európai Unió ERASMUS+ programja, valamint a CEEPUS program a legnépszerűbb.
A Magyar Kormány által létrehozott CAMPUS Hungary program támogatásával 1350 egyetemi polgár pályázott sikeresen tanulmányútra a világ minden tájára, közülük több mint 1000 hallgató. A Stipendium Hungaricum kormányprogram keretében az SZTE számos ösztöndíjast fogad a világ minden tájáról. Az SZTE-n szemeszterenként mintegy 2500 külföldi diák végzi tanulmányait. Az egyetem nemzetközi tevékenységének elismeréseként több nemzetközi és hazai elismerést is magának tudhat.

ERASMUS+
ERASMUS+


Az ERASMUS+ az Európai Unió új programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja.
Az Erasmus+ 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

Az ERASMUS+ program keretében az SZTE 31 ország 423 partneregyetemével folytat együttműködést 783 bilaterális szerződés alapján.

CEEPUS
CEEPUS


A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS) a részt vevő 15 ország kormányainak támogatásával, előzetesen létrehozott hálózatok keretében megvalósítható hallgatói és oktatói mobilitások számára biztosít lehetőséget.
A programban az SZTE 1994 óta vesz részt, 9 hálózat 65 partneregyetemével közös tantervfejlesztést, ösztöndíjasok cseréjét, nyári egyetemek megszervezését megvalósítva.

EGT Alap
EGT Alap


Az EGT Alap által támogatott projektek Norvégia, Izland és Liechtenstein felsőoktatási intézményeivel megvalósuló mobilitások számára biztosítanak a pénzügyi támogatást.Európai Minőségi Díj - 2006

A Szegedi Tudományegyetem a hallgatói és oktatói mobilitás magas színvonalú lebonyolításának elismeréseként elnyerte az Európai Minőségi Díjat.
A díjat 2007 májusában vehettük át Budapesten és Bécsben.


E-Quality 2007

A Szegedi Tudományegyetem a hallgatói és oktatói mobilitás magas színvonalú lebonyolításának elismeréseként elnyerte az Európai Minőségi Díjat.
A díjat 2007 májusában vehettük át Budapesten és Bécsben.


ERASMUS Success Stories 2010

A 2000-2010 közötti időszakban az ERASMUS program egészét tekintve az Európai Bizottság a Szegedi Tudományegyetemet a programban elért mennyiségi és minőségi eredményei alapján harmadszor is beválasztotta a legjobb, példaértékű eredményeket felmutató európai egyetemek közé a Success Stories 2010 című kiadványában.

Nemzetközi Együttműködési kultúráért Nívódíj 2011

Az LLP program keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző intézményeket a TEMPUS Közalapítvány Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíjban részesíti, melyet a legjobb ERASMUS mobilitási záróbeszámolók, felkért külső szakértők értékelése és a TEMPUS Közalapítvány kuratóriumának döntése alapján 2011-ben az SZTE érdemelt ki.
A kiadott brosúra

SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda (NMI)

Cím: H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Email: nmi # rekt.u-szeged.hu


Munkatársak:

Balogné Molnár Gabriella
Az NMI vezetője
Tel/Fax: +36 62 420-895
Email: gabriella.balog.molnar # rekt.szte.hu

Pető Ágnes
külügyi főelőadó
Tel/Fax: +36 62 546-365
Email: peto.agnes # rekt.szte.hu

Tanács Edit
külügyi főelőadó
Tel/Fax: +36 62 544-833
Email: tanacs.edit # rekt.szte.hu

Zilahi Tibor
külügyi főelőadó
Tel: +36 62 544-522
Email: zilahi.tibor # rekt.szte.hu