J. Dewey mûvei

mr. dewey

JOHN DEWEY IN ENGLISH

LOOK AT THE FOLLOWING WEB SITES:

- Center for Dewey Studies at Southern Illinois University Carbondale (http://www.siu.edu/~deweyctr/)

- John Dewey: American intellectual, philosopher, pragmatist, educaton (http://www.johndewey.org/)

- John Dewey, American Pragmatist (http://dewey.pragmatism.org/)

 

 

Administrator | 2007-07-23

JOHN DEWEY IN HUNGARIAN

 

- John Dewey, A gondolkodás nevelése (In: Kisdednevelés, Budapest, 1931)

- John Dewey, Az iskola és a gyermek élete (In: Ferge Zs. - Háber J. (szerk.), Az iskola szociológiai problémái, Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1974)

- John Dewey, A gyermek és a tanterv (transl. by Erdélyi Ágnes) In: Max Weber, Gazdaság és társadalom 2/I (Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992, 272-295. o.)

- John Dewey, Iskola és társadalom (transl. by Dr. Ozorai Frigyes, Budapest: Lampel R. Kiadó, 1912)

- John Dewey, A nevelés jellege és folyamata (transl. by Molnár Magda, Budapest: Tankönyvkiadó, 1976)

- John Dewey, Esszék az experimentális logika korébõl (parts, transl. by Vajda Mihály). In: Pragmatizmus. A pragmatista filozófia megalapítóinak mûveibõl (Budapest: Gondolat Kiadó, 1981)

- John Dewey, Filozófia és civilizáció (parts, transl. by Vajda Mihály). In: In: Pragmatizmus. A pragmatista filozófia megalapítóinak mûveibõl (Budapest: Gondolat Kiadó, 1981)

- John Dewey, Tulajdonságok és események (parts, transl. by Vajda Mihály). In: Pragmatizmus. A pragmatista filozófia megalapítóinak mûveibõl (Budapest: Gondolat Kiadó, 1981)

- Tagai Imre, John Dewey (Budapest: Kossuth Kiadó, 1982) 

Administrator | 2007-07-22