Kezdőlap

Szeretettel köszöntjük az MTA-SZTE Ének-zene Szakmódszertani Kutatócsoport weboldalán.

Kutatócsoportunk 2016-ban alakult a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának és Neveléstudományi Intézetének zenepedagógiai és neveléstudományi kutatásokat folytató oktatóiból és doktoranduszaiból. Célunk olyan pedagógiai módszerek kidolgozása, amelyek hozzájárulnak az ének-zene órák élményszerűbb átéléséhez és a tanulás sikerességéhez.

Kutatásaink alapját Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója, és elsősorban a hazai módszertani hagyományok jelentik. Emellett azonban építünk olyan újszerű módszerekre és eszközökre, amelyek mind a zenei képességek fejlődését, mind a zenei ismeretek elsajátítását segítik. Kiemelten fontosnak tekintjük az ének-zene órák módszertani kultúrájának gazdagítását a 21. századi információs technológia nyújtotta lehetőségekkel. Széles körben alkalmazható, minél egyszerűbb, és hatékony eszközökkel szeretnénk a tanulók számára örömteli zenei tevékenységgé tenni az énekórákat, így biztosítva számukra az esztétikai nevelés és sokoldalú képességfejlődés lehetőségeit.

A tervezett módszertani újításaink főbb elemei a következők:

  • az énekórák módszertani kultúrájának gazdagítása az IKT nyújtotta lehetőségekkel:
    • feladatbankok összeállítása zenehallgatási, zeneszerkesztési és kottaolvasási/írási itemekkel, a zenei ismeretek és zenei készségek elsajátítását elősegítő táblagépes alkalmazás készítése alsó tagozatos tanulók számára, oktatóprogramok és digitális osztálynapló alkalmazása;
  • a létrehozott tartalmak tárolására, megosztására alkalmas tárhely és weboldal kialakítása;
  • ritmikai készségek játékos fejlesztési lehetőségei módszertani gyűjteménybe foglalva;
  • olvasás, kottaolvasás: összefüggéseiket feltáró alapkutatások, kottaolvasás elsajátítását segítő mesék, digitális programok, segédanyagok alkalmazása.

Fontosnak tartjuk, hogy az ének-zene oktatásával kapcsolatos munkánk a szakmai közösség és az érdeklődők számára is megismerhetővé váljon. Weboldalunkon friss híreket, információkat osztunk meg legfontosabb tevékenységeinkről, eredményeinkről. Ennek érdekében hoztuk létre weboldalunkat.

Dr. Janurik Márta – kutatásvezető

A kutatócsoportot befogadó intézmény: Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar