LA – 3. osztály

A tankockákat Géczy Andrea készítette.

Állatok farsangja szókereső

Saint-Saëns: Állatok farsangja kvíz

Péter és a farkas

Péter és a farkas szókereső

Péter és a farkas

Népdalok

Zeneelmélet

Hiányos dalszöveg

Dalok ismétlése

Dalismétlés

Ritmuspárosító

Dalszöveg/Két szál

Dalszöveg/Tavaszi szél

Dalszöveg/Házasodik a tücsök

Ritmusértékek

Ritmusértékek gyakorlása

Női vagy gyerekkari szólamok

Kórusok szólamai

Pentaton hangsor hangjai (lefelé)

Pentaton hangsor hangjai (fölfelé)

A kotta elemei

Zeneelméleti ismétlés

Zenei ismeretek

Elméleti ismétlés

Zenei ismeretek

Hangszer kereső

Hangszercsoportok