Előadók

Antal-Lundström Ilona

Zeneoktatás digitális taneszközökkel 

 

Bali Dániel-Incze Zsóka  (Conson Kft)

Musicating – alap zenei készségfejlesztő alkalmazás

 

Buzás Dóra (Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola)

A Színes Húrok Hegedűiskola kapcsolódási pontjai a kodályi elvekkel, jellemzői és felépítése

 

Buzás Zsuzsa (Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar)

Innovatív technológiák alkalmazása a zeneoktatáshoz kapcsolódó mérés-értékelésben

 

Csépe Szabolcs (Neumann János Egyetem – GAMF)

A digitális ritmusjátékok világa
A japán digitális zeneipar új hangjai: a VOCALOID énekesek

 

Csontos Tamás (Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar)

A zenei és a nyelvi szintaxis fejlődésének vizsgálata kisgyermekkorban

 

Huszár Emőke (Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

Szeretem a szolfézst!

 

Janurik Márta (Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar; MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport)

A zenei képességek korai fejlettségének előrejelző ereje a tanulmányi eredményességre

 

Körmendy Zsolt (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)

Infokommunikációs eszközök a zenészképzésben

 

Lass-Bárány Erika  (Szegedi Arany János Általános Iskola; MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport)

Utazás a „Zeneszigeten” – Zenesziget és egyéb applikációk gyakorlati alkalmazása ének órákon

 

Nigel Marshall (University of Sussex, UK)

Developing concepts of gender and musical instruments

 

Pethő Villő  (Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar; MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport)

Így látjuk Kodályt – így látjuk a Kodály-pedagógiát. A kodályi zenepedagógiai koncepció a neveléstörténet szemszögéből

 

Popovicsné Molnár Andrea  (Szegedi Arany János Általános Iskola; MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport)

Módszertani megújulás szükségessége az ének-zene tanításában

 

Damien Sagrillo (University of Luxembourg)

Creative in measure, CriMe – a music method for improving students’ rhythmic skills

 

Sigrai László (Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft.)

Digitális kottakiadás és terjesztés a kiadók és a felhasználók szemszögéből

 

Sirgely Csaba  (Liszt Ferenc Zeneiskola – AMI)

Zenés mese bemutatása

 

Surján Noémi  (Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar; MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport)

Ritmikai készségfejlesztő modulok beépítése az ének-zene órákba

 

Szabó Norbert  (Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar; MTA SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport)

Online kottaforrások

A zenei képességek fejlesztése digitális eszközökkel 

 

Szalatnyai Erika 

Miért és hogyan szerettessük meg gyermekeinkkel a zenetanulást?

 

Takács Zsolt (Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola)

„Legyen a zene mindenkié!” – Az online tudásmegosztás lehetőségei és tapasztalatai a művészetoktatásban

 

Téringer Anita (iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.)

Fordított osztályterem – egy új(?) színfolt a módszertani palettán

 

Uher Bertalan (Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI)

Mobil eszközök a trombitatanításban

 

Virágné dr. Juhász-Nyitó Klára (Palotásy János Zeneiskola AMI)

IKT eszközökkel szolfézsórán