Publikációk

Okatásszervezési és Oktatás-Informatikai konferencia. Eger

Szabó Norbert és Janurik Márta (2017): A velünk született muzikalitás kibontakoztatása a digitális korban az élmény központú ének-zene oktatás eszközeivel. előadás (absztrakt) In: Hülber László és Tamásné Fekete Adrienne (szerk.) II. Okatásszervezési és Oktatás-Informatikai konferencia. Eger: Absztraktkötet. Oktatáselméleti, Oktatásszervezési és Módszertani Tudásközpont, 109.

Kötet: http://oktatastervezes2017.uni-eszterhazy.hu/wp-content/uploads/2015/06/II_oktkonf_absztrakt.pdf

 

III. Digitális Zenepedagógiai Konferencia-Szeged

Surján Noémi, Pethő Villő, Pethő Villő és Bubla Bence (2017): A ritmikai készségek játékos fejlesztése az ének-zene órák keretében. Előadás (absztrakt) In: Janurik Márta és Szabó Norbert (szerk.): III. Digitális Zenepedagógiai Konferencia-Szeged: Program és tartalmi összefoglalók. JATEPress Kiadó, 12–13.

Surján Noémi (2017): A kottaolvasási készség fejlesztésének lehetőségei. Előadás (absztrakt) In: Janurik Márta és Szabó Norbert (szerk.): III. Digitális Zenepedagógiai Konferencia-Szeged: Program és tartalmi összefoglalók. JATEPress Kiadó, 12.

Szabó Norbert (2017): Zenesziget – Edutainment az ének-zene oktatásban. Előadás (absztrakt) In: Janurik Márta és Szabó Norbert (szerk.): III. Digitális Zenepedagógiai Konferencia-Szeged: Program és tartalmi összefoglalók. JATEPress Kiadó, 13.

Mucsi Gergő (2017): A ritmus vizuális megjelenítésének lehetőségei. Előadás (absztrakt) In: Janurik Márta és Szabó Norbert (szerk.): III. Digitális Zenepedagógiai Konferencia-Szeged: Program és tartalmi összefoglalók. JATEPress Kiadó, 9.

Zsigmond Gábor (2017): Párhuzamok a szövegolvasási és kottaolvasási képességek jellemzőiben, fejlődésében. In: Janurik Márta és Szabó Norbert (szerk.): III. Digitális Zenepedagógiai Konferencia-Szeged: Program és tartalmi összefoglalók. JATEPress Kiadó, 16.

 

Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából

Szabó Norbert és Janurik Márta (2017): Digitális eszközök az ének-zene oktatásban. Előadás Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar.

Surján Noémi, Mucsi Gergő, Bubla Bence és Pethő Villő (2017): Ritmikai fejlesztés az iskolai ének-zene órákon.  Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar.

Janurik Márta és Józsa Krisztián (2017): Miért fontos az ének-zene oktatás megújulása? Előadás Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar.

 

Művészetpedagógiai Konferencia, Budapest

kötet: http://mpk.elte.hu/download/MPK_2017_magyar_kotet_final.pdf

Surján Noémi és Janurik Márta (2017): A zenei percepció számítógépes és papír-ceruza teszttel való vizsgálatának összehasonlító elemzése. Szimpózium előadás (absztrakt) In: Kárpáti Andrea (szerk.) 1. Művészetpedagógiai Konferencia, Budapest. Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Kar, 148–149.

Surján Noémi és Pethő Villő (2017): Megújuló énekórák – ritmikai fejlesztés az iskolában. Szimpózium előadás (absztrakt) In: Kárpáti Andrea (szerk.) 1. Művészetpedagógiai Konferencia, Budapest. Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Kar, 150.

Szabó Norbert és Janurik Márta (2017: Zenesziget applikáció. Szimpózium előadás (absztrakt) In: Kárpáti Andrea (szerk.) 1. Művészetpedagógiai Konferencia, Budapest. Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Kar, 151–152.

 

ELTE Workshop for Arts Education

kötet: http://mpk.elte.hu/en/download/EWAE_2017_Proceedings_final.pdf

Surján, N., Pethő, V.  & Janurik, M. (2017): Improvement in first graders’ rhythm ability in the music classroom. Conference paper (abstract) In: Andrea Kárpáti (Ed.), 1. ELTE Workshop for Arts Education, Budapest ELTE University, 71.

Szabó, N., Janurik, M., Józsa, K. & Buzás, Zs. (2017): Overview of music island computer application. Conference paper (abstract) In: Andrea Kárpáti (Ed.), 1. ELTE Workshop for Arts Education, Budapest ELTE University, 72.