Program

2019. április 12. 14-17h-ig
MÓDSZERTANI DÉLUTÁN

 

AZ ELŐADÁSOK ÉS BESZÉLGETÉSEK TÉMÁI

Milyen digitális eszközöket alkalmazzunk az ének-zene oktatás során?

Az MTA-SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport által fejlesztett Zenesziget applikáció felhasználásának lehetőségei.

Hogyan illeszkedik a drámapedagógia a digitális eszközök alkalmazásához?

Hogyan segítjük a tanárjelölteket a 21. század technikai lehetőségeinek felhasználásában?

 

ELŐADÓK

Popovicsné Molnár Andrea
Szegedi Arany János Általános Iskola

 

Kovácsné Koncz Éva
Béke Utcai Általános Iskola

 

Az MTA-SZTE Ének Zene Szakmódszertani Kutatócsoport tagjai, a digitális eszközök használatának hatásvizsgálatában, a kísérleti osztályokban ének-zene tantárgyat oktató pedagógusok.

 

A Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatóinak előadásai:

Varjasi Gyula
Tanszékvezető, főiskolai docens
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék

Blahó Attila
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Művészeti Intézet, Ének-zene Tanszék

 

* * *

2019. április 13. 10-14h-ig
DIGITÁLIS ZENEPEDAGÓGIAI KONFERENCIA

NYITÁNY

Drdla: Carmen fantázia
Előadják:

Tóth Szidónia – hegedű
Klebniczki György – zongora

 

Damien Sagrillo
Digitization of musicology at the University of Luxembourg

 

Nigel A. Marshall
Instrument, gender and musical style associations in young children

 

Szabó Norbert
A Zenesziget applikáció bemutatása

 

Szabó Norbert, Janurik Márta, Józsa Krisztián
Digitális környezetben folytatott ének-zeneoktatás hatása a zenei képességek fejlődésére

 

Janurik Márta, Mucsi Gergő, Szabó Norbert, Józsa Krisztián
Hathónapos zenei fejlesztőprogram hatása az anyanyelvi készségek fejlődésére

 

Surján Noémi, Janurik Márta, Józsa Krisztián, Pethő Villő
A kottaolvasás kapcsolatának vizsgálata az olvasási képességgel első osztályosok körében

 

Mucsi Gergő, Pethő Villő, Janurik Márta
Ritmikai játékok hatása az ének-zene órák iránti attitűdre első osztályban

 

Buzás Zsuzsa
A kottaolvasás online mérése magyar és luxemburgi felső tagozatos tanulók körében

 

Varjasi Gyula
A zenei informatikai tantárgyak tanításának szükségessége és tapasztalatai a JGYPK Ének-zene Tanszék tanárjelöltjei számára

 

Blahó Attila
Mikrofon típusok és mikrofonozási technikák