A kutatócsoport tagjai

  A kutatócsoport vezetője: Gévayné Janurik Márta

Gévayné Janurik Márta a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának főiskolai docense. Hegedűművész-tanári diplomáját 1984-ben szerezte a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. 2010-ben neveléstudományból Ph.D. fokozatot szerzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1982 óta a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának oktatója, hegedű főtárgyat, kamarazenét és zenepedagógiai tárgyakat tanít. Az oktatás mellett a Weiner Kamarazenekar, a Salieri Kamarazenekar és a Szegedi Nemzeti Színház koncertmestereként, valamint a Fricsay Vonósnégyes elsőhegedűseként számos hazai és külföldi koncerten szerepelt. A zenei képességek fejlődése, a zenei képességek és más kognitív képességek összefüggései, a tanulásban akadályozott és enyhén értelmi fogyatékos gyermekek zenei képességfejlődése, valamint a zenetanulás motivációjának témakörében jelentek meg publikációi.

Elérhetőség: janurikm@music.u-szeged.hu

  Benedekfi István

Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola

Benedekfi István zongoraművész, – tanári oklevelét kitüntetéssel szerezte meg a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán 2007-ben. 2013-2015- ig az Egyesült Államokban tanult, ahol Artist Diplomát kapott zongora szakirányon. Aktívan foglalkozik zeneszerzéssel, művei országos és nemzetközi színpadokon hangzanak el. Kottáit a Neuma kiadó terjesztette országszerte. A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájába 2012-ben nyert felvételt és kutatási területe a lapról – játék képességének vizsgálata zongoristák körében. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának oktatója és a Vántus
István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnáziumnak tanára. Kutatócsoportbeli munkájával a zeneszerzési feladatokat látja el.

  Buzás Zsuzsanna

A kecskeméti Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karának oktatója, ahol ének-zene tantárgypedagógiát, ének-szolfézst és zeneelméletet oktat. 2002-ben az Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumán szerzett szolfézs, zeneelmélet és karvezetés szakos főiskolai diplomát, majd 2005-ben ének-zenetanár, karvezető szakos, és szakközépiskolai zeneelmélet-tanár szakos egyetemi diplomákat a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán. Az SZTE JGYTF-en 2006-ban szerzett angol nyelvtanár szakos diplomát. 2017-ben doktorált az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolában. Több alkalommal volt ösztöndíjas PhD hallgató a Luxemburgi Egyetemen, valamint az Egyesült Államokbeli Indiana Ball State University School of Music Karán végzett zenepedagógiai kutatásokat. A kecskeméti Pedagógusképző Karon a Szemmozgás, Olvasás, Oktatásmódszertan Kutatóműhely és Labor kutatója. Fontosabb kutatási területei: a zenei képességek, elsősorban kottaolvasás vizsgálata, a nyelvi képességek mérése, számítógép alapú mérés-értékelés.

  Józsa Krisztián

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének docense. A József Attila Tudományegyetemen matematika és fizika szakon diplomázott 1996-ban, ezt követen 2000-ben pedagógiai értékelési szakértő végzettséget szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. PhD értekezését 2003-ban védte meg, 2013-ban habilitált. 2004–2007, majd 2015–2018 között Bolyai Kutatási Ösztöndíjas. 1997-ben Pro Scientia Aranyéremben, 2008-ban Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült. 2011-ben vendégkutató a Colorado State University-n. 2012-ben elnyerte a Fulbright ösztöndíjat, 2016/17-ben International Presidential Fellow az Egyesütl Államokban. Tudományos közleményeinek száma 290, hivatkozásainak száma több, mint 1200, Hirch indexe 18. Fontosabb kutatási területei: tanulási motiváció, olvasás-szövegértés, az óvodás- és kisiskoláskori fejlesztés lehetőségei, hátrányos helyzet, tanulásban akadályozottság.

Kis Noémi

Kis Noémi 2009-ben a Szegedi Tudományegyetemen Pedagógia BA, 2011-ben Neveléstudományi MA szakos diplomát szerzett. 2020-ban doktorált az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolában. Kutatási érdeklődése a tanulási motiváció témaköréhez kapcsolódik, azon belül pedig kiemelten az elsajátítási motiváció és a családi háttér, illetve az iskolai tanulás sikeressége közötti kapcsolódásokhoz. 2012 óta folyamatosan szerepet vállal azokban a kutatási programokban, amelyek az Elsajátítási Motiváció Kérdőív fejlesztéséhez, az elsajátítási motiváció feladatvégzés közbeni megfigyeléséhez kapcsolódnak.

Kovács Katalin

A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (Zeneakadémia) kiváló minősítéssel diplomázott 2011-ben ének- zenetanár, karvezetés szakon. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola Kora gyermekkori nevelés programjának doktorandusza, valamint az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Ének-zenei Tanszékének egyetemi tanársegédje. Kutatási témája a csoportos gyermekhangképzés, az éneklés képességének fejlesztése a 7-10 éves korosztályban.

Elérhetősége: kovacs.katalin@tok.elte.hu

  Mucsi Gergő

Mucsi Gergő a Király-König Péter Alapfokú Zenei Művészeti Iskola és a Premier Művészeti Szakgimnázium ütőhangszeres tanára, valamint az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza. 2010-ben szerzett ütőhangszerművész-tanár diplomát az SZTE Zeneművészeti Karán. Több hazai és nemzetközi verseny résztvevője és díjazottja. Európa számos országában vett részt jelentős művészek kurzusain, illetve lépett fel együttesben és szóló produkcióval egyaránt. Oktatói munkája mellett koncertezik, publikál, ismeretterjesztő előadásokat tart, valamint pedagógiai célú műveket készít. Kutatási területe a ritmusérzék átfogó vizsgálata és transzferhatásainak azonosítása.

Elérhetőség: gergo.mucsi@gmail.com

  Pethő Villő

Pethő Villő a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara adjunktusa. A Karon szerezte 2000-ben zongoraművész-tanári diplomáját. 2011-ben védte meg neveléstudományi doktori értekezését a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 2000-től a Zeneművészeti Kar oktatója, zenepedagógiai tárgyakat, kamarazenét és melléktárgyakat tanít. Szólistaként és különböző kamarazenei csoportok tagjaként számos hazai és külföldi koncerten szerepelt. Zongorakísérőként kurzusokon, országos és nemzetközi versenyeken működött közre. 2011-ben vett át Artisjus-díjat eddigi tevékenysége elismeréseként. Fontosabb kutatási területei: zenepedagógiatörténet, egyetemtörténet, életreform, zenei képességek fejlesztési lehetőségei.

Elérhetőség: petho@music.u-szeged.hu

  Surján Noémi

Surján Noémi a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza és a Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola klarinéttanára. 2015-ben szerezte klarinéttanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán. Doktoranduszként és gyakorló pedagógusként az Oktatáselmélet alprogram keretein belül a tanulási zavarokkal küzdő tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik.

  Szabó Norbert

Szabó Norbert mesterpedagógus, az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium és Karolina Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanára, az SZTE Zeneművészeti Kar óraadója és az SZTE  Neveléstudományi Doktori Iskola doktorandusza. Fuvolaművész-tanár diplomáját 2007-ben szerezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozatán. A Szegedi Szimfonikus zenekar váltó első-, a Salieri Kamarazenekar első- és a Szeged Fúvósötös alapító fuvolistájaként és szólistaként, Európa szinte minden országában koncertezett. Közreműködött számos CD-, rádió- és televízió felvételen. Az I. és II. Nemzetközi Hárfaverseny – Szeged egyik főszervezője. A Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencia alapító társfőszervezője. Rendszeresen zsűrizik hazai- és nemzetközi hangszeres versenyeken. Kutatási területe a hangszertanulási motiváció, emellett a digitális eszközök felhasználási lehetőségeit vizsgálja a zeneművészeti szakoktatásban.

Elérhetőség: szabonorbert@szegedikonzi.hu

  Zsigmond Gábor

Király-König Péter Zeneiskola

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola

Zsigmond Gábor a Király-König Péter Zeneiskola intézményvezető-helyettese, a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola zongoratanára. Zongoraművész, -tanári diplomáját 2009-ben szerezte a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. Kutatómunkájában során a zenei képzések szövegolvasásra gyakorolt hatását vizsgálja. Kutatói és pedagógiai munkája mellett a Giovani Artisti kamaraegyüttes vezetője, mellyel ifjúsági és komolyzenei előadásokat, koncerteket, valamint művészeti táborokat szerveznek.

 

 

Külső szakértő munkatársak:

Képtalálat a következőre: „bubla bence”

 

 

 

Bubla Bence – SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája

 

 

 

 

 

Kovácsné Koncz Éva – Béke Utcai Általános Iskola, Szeged

 

Géczy Andrea – Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – ének-zene, szolfézs tanár, zeneterapeuta

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium – középiskolai ének-zene tanár

Géczy Andrea a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ének-zene, szolfézs tanára, s zeneterapeuta, valamint a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium ének-zene tanára. 2018. február 1-től 2018. július 31-ig az egri Eszterházy Károly Egyetem részmunkaidejű szakmai munkatársa volt. Megbízása alapján részt vett az Oktatási Hivatal által kiírt EFOP-3.1.2-16-2016-00001 számú projektben, mely a 2018. szeptemberétől országosan bevezetésre került Komplex Alapprogram részét képezi. Azóta is folyamatosan készíti tankockáit az ének-zene és szolfézs tantárgyak óraterveinek digitális segédanyagaként.
A 2012. évi alaptanterv és az intézményi helyi tanterv alapján tanmenetjavaslatokat állított össze a művészeti iskolák szolfézs tantárgyához, melyek a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének honlapján is megtalálhatóak.

 

 

 

 

 

Lőrincz András – Csillagbölcső Gyermekközpontú Általános Iskola, Kecskemét

 

 

 

 

 

Popovicsné Molnár Andrea – Arany János Általános Iskola, Szeged

 

 

 

 

Vági Andrea – hegedű-, szolfézs és zeneelmélet tanár