2. Művészetpedagógiai Konferencia

2. Művészetpedagógiai Konferencia

2018. május 24–25 között, a dráma, a tánc, a vizuális művészetek és a zene, valamint a gyermek- és ifjúsági kultúra oktatóit-kutatói, a művészek és tanárképző szakemberek részvételével rendezték meg Budapesten a 2. Művészetpedagógiai Konferenciát.

A 2018-as konferencia “főtémája” a zenei nevelés, ezen belül a kreativitás kutatása, amelynek keretében az egyes művészeti ágak egyenlő szerepet kaphatnak a művészettel nevelés közös céljának megvalósításában.

Az SZTE-ZMK Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport konferencián elhangzott előadásai:

SZABÓ NORBERT – JANURIK MÁRTA: Zenei képességek fejlesztése, mérés-értékelése web-alapú
oktatási környezetben

MUCSI GERGŐ: Ritmikai készségek és vizsgálati lehetőségeik

PETHŐ VILLŐ – MUCSI GERGŐ – SURJÁN NOÉMI: Ritmikai készségfejlesztés az 1. osztályos
énekórákon és további lehetőségek 7. osztályban

ZSIGMOND GÁBOR: A szövegolvasási és kottaolvasási képességek fejlődésének összefüggése

NOÉMI SURJÁN: Accessing Musical Abilities: Review of the Current Measurment Tools

GERGŐ MUCSI: Rhythmic skills and its testing possibilities

ZSUZSA BUZÁS: Exploring the music reading skills of instrumentalist students with EEG
Testing the music literacy skills of upper grade students in Hungary and in Luxembourg