Buzás Dóra: A Színes Húrok Hegedűiskola kapcsolódási pontjai a kodályi elvekkel, jellemzői és felépítése

A Szilvay testvérek, Géza (hegedű) és Csaba (gordonka) közel négy évtizeden keresztül alkották meg Finnországban a mára világhírűvé vált Színes Húrok Hegedű-, illetve Gordonkaiskolát. A kodályi gondolatok hangszerre való átültetésének vágya, a gyermekek iránt érzett szeretet és felelősség, valamint a finn nyelvvel való kezdeti kommunikációs nehézségek ösztönözték az új hangszeres iskolák létrejöttét. A színes, képes, a gyermekeket vonzó, nem csak oktatni, de nevelni is kívánó hegedűiskola első oldalai a hetvenes évek elején keletkeztek, először csupán magán használatra. Az eredmények mindenkit megleptek. A hetvenes évek végére növendékeik már teljes jogú résztvevői voltak a finn és skandináv zenei életnek. A média is felfigyelt tevékenységükre, valamint olyan fontos személyiségek, mint például Max Rostal, Yehudi Menuhin vagy Christopher Bunting egyengették a kodályi gondolatok hangszeresített megvalósításának nemzetközi útját. A zenei hallást fejlesztő, hangszertechnikát csiszoló, zenei értelmet megvilágosító valamint érzelmeket nemesítő, mindezeket egyidőben gondozó hangszeriskola a nyolcvanas években látott napvilágot nyomtatásban is. A hegedűiskola az óvódában már megismert két-három hangos gyermekdalok megszólaltatását követően a szintén jól ismert saját nemzetiségi népdalok, később az európai gyermekdalok bekapcsolására épül. A népdalok bevezetési sorrendje is a Kodályi elveket követi. „A Színes Húrok gyermek- és családközpontú tanítási filozófia. Vissza kíván térni a kodályi gondolatokhoz, így a gyermek- és ifjúsági zenén keresztül történő nevelésével az igazi, maradandó értékek tiszteletét, a másik embert figyelembe vevő, egyfajta „lelki zöldek” feladatát vállalja mind a mai napig és hívja munkatársnak a hasonló gondolkodásúakat” (Szilvay, 2013).
A Színes Húrok módszert a Szilvay testvérek hegedűre és csellóra dolgozták ki az alapoktól felsőfokig, azonban a módszer más hangszermetodikában is alkalmazható. A koncepcióra épül például Berkiné Ponó Lili zongoraiskolája, vagy Herpay Ágnes és Balázs Mária fagottiskolája.