Buzás Zsuzsa: Innovatív technológiák alkalmazása a zeneoktatáshoz kapcsolódó mérés-értékelésben

A digitális eszközök nemcsak a tanulás és tanítás folyamatában, hanem az ahhoz kapcsolódó mérés-értékelés terén is új lehetőségeket teremtenek és olyan új mérési módszereket tesznek lehetővé, amelyek a hagyományos technikákkal nem valósíthatóak meg. Az új generációk attitűdjei, elvárásai sokban különböznek a korábbi generációk jellemzőitől, ezért azok alkalmazása függ a diákok technológiahasználati szokásaitól csakúgy, mint a pedagógusok, a feladatírók, adatelemzők digitális kompetenciáitól (Molnár, 2010). A technológia-alapú mérés-értékelés új lehetőségeket nyújt a zenei képességek felméréséhez is. Előadásomban három, a zeneoktatáshoz kapcsolódó mérés-értékelési új, innovatív technológiát mutatok be: az online diagnosztikus tesztelést, a szemmozgás-követéses módszert, valamint a Neurosky által gyártott Mindwave Mobile névre hallgató EEG készüléket, amely könnyen használható mind okostelefon (iOS és Android), mind számítógép (Win és Mac) platformokon.
Kutatásunkban 10-14 éves diákok kottaolvasási képességeit vizsgáltuk Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciója alapján. Az adatok rögzítésére az eDia-platformon került sor általános tantervű és zeneiskolás diákok részvételével.  Zenei tesztünk kialakításakor a kottaolvasás, a zenei szövegértés diszciplináris (szaktudományi) dimenziójának értékelésére törekedtünk.
A nemzetközi szakirodalomra jellemző a kottaolvasás szemmozgás-követő módszerrel folytatott vizsgálata. A szemmozgás elemzés nem csupán pedagógiai kutatási eszköz, hanem olyan lehetőség, amivel elősegíthetjük a diákok tanulási fejlődését is. Kutatásainkat Kodály Zoltán olvasógyakorlatai segítségével végeztük felső tagozatos diákok körében.
Az EEG készülékkel végzett kutatásunkban szintén felső tagozatos zeneiskolás (vonós és rézfúvós) tanulók hangszerjáték közbeni kottaolvasását vizsgáltuk a Neurosky által fejlesztett algoritmus alapján, amely többek között számolja a figyelem (Attention) és a nyugodtság (Meditation) mértékeit.
A vizsgálatok eredményei alapján arra következtetünk, hogy mindhárom tesztelési eljárás alkalmas a kottaolvasási képességek diagnosztikus vizsgálatára iskolai környezetben.