Huszár Emőke: Szeretem a szolfézst!

Előadásom címének, ezt a minden szolfézs tanár által óhajtott pozitív, lelkes kicsengésű mondatot választottam, hiszen minden tanár vágya, hogy a tanulóitól ezt a reakciót kapja vissza, a negatív előjellel elkönyvelt szolfézs tárggyal kapcsolatban. Hatalmas a kihívás!
Középiskolai hegedűtanárként is mindig foglalkoztatott az a probléma, hogy a beiskolázott tanulók nagy része felkészületlenül, csekély tudással érkezett. A kérdés megfogalmazódott, hogy miért, hol lehet a hiba, miért ez a nagy ellenállás a szolfézs tárgy tanulásával szemben. Vagy tanításával kapcsolatban van ellenállás az alapfokon tanító tanár részéről? Nem tudja mit és hogyan csináljon?
Két évvel ezelőtt kapcsolódtam be a szolfézs oktatásába, azaz kerültem szembe ezzel a kihívással, a lakhelyemen lévő iskolában, a hegedűtanítás és szakértői munka mellett. Sejtettem, hogy nem lesz egyszerű, de elhatároztam, hogy megteszek mindent annak érdekében, hogy a zenei írás-olvasás tanítása, tanulása és fejlesztése megfelelő helyre kerüljön, legalábbis a szűkebb környezetemben. Én szeretem, azt amit csinálok, mi baj lehet?!
Természetesen az első órákon a hagyományos módszerekkel fogtam hozzá a „feladathoz”, de ez rövid idő után kiderült, hogy nem fog működni.
Az iskola általános és művészeti iskola egyben, ami azt jelenti, hogy az éves munkaterv megadja a zeneművészeti oktatás kereteit is. A tanulóknak lehetőségük van sport, néptánc és egyéb foglalkozásokat is választani, ami nehezíti a csoportbeosztást, az órarend elkészítését. Továbbá szembesültem azzal a ma már közhelynek számító ténnyel, hogy a „mai gyerekek mások”!
Ebből következnek a további kérdések; hogyan motiváljam őket, hogyan szerettessem meg a tárgyat, hogyan színesítsem a tananyagot, hogyan tudok a „mai gyereknek” megfelelni úgy, hogy megfeleljek Kodály szellemi örökségének is?
Szeretném bemutatni azt a hosszú utat, amit szűk két év alatt meg kellett tennem ahhoz, hogy ma már minden második órán alkalmazom az IKT adta lehetőségeket, illetve a hagyományos tantermi órát is másképpen szervezem.
Szeretem a szolfézst, avagy szolfézs tanítás másképp, egy hegedűtanár szemüvegén keresztül!