Lass-Bárány Erika: Utazás a „Zeneszigeten” – Zenesziget és egyéb applikációk gyakorlati alkalmazása ének órákon

Zenei projektünk azt a célt tűzte ki, hogy ének órákon a gyerekek kezébe adja azt az eszközt, amely felkelti, fenntartja az érdeklődésüket, kíváncsiságot ébreszt bennük, valamint fejleszti digitális kompetenciájukat. Ebben a tanévben a kutatási projektünk egyik feladata az IKT- eszközök gyakorlati alkalmazása első osztályban. Feladataink: I.félév: az első osztályosok beszoktatása, valamint az alapkészségek elsajátítása hagyományos módszerekkel és IKT-eszközök bevonásával. A kezdeti időszakban az óvodában használt utánzásos módszerrel vezettük be a gyerekeket a zene világába. Játékos dalokkal, feladatokkal igyekeztünk felkelteni érdeklődésüket, mélyítettük megszerzett tudásukat. Az IKT- eszközök közül az interaktív táblán dolgoztunk, a tananyagot digitális zenei programokkal egészítettük ki. Elsősorban a Szabó Norbert által fejlesztett „Zenesziget” applikációt mutattuk be a gyerekeknek. Az applikáció képi világa, grafikája közel áll a gyerekekhez, kezelése egyszerű, feladatai a tananyaghoz kapcsolódnak, változatosak, érdekesek. Az interaktív táblának köszönhetően az órákon a gyerekek figyelme tartósabb, fegyelmezettebbek, motiváltak, érdeklődőek. A tanulók kisebb csoportokban dolgoztak. Hátránya az, hogy egy órán belül nem minden gyerek jutott ki a táblához. Az I. félév során a gyerekek együttes feladata volt a különböző hangok, zenei részletek megfigyelése, meghallgatása. A dalok karaoke változata igen kedvelt volt a gyerekek körében. A témákhoz kapcsolódó játékok közül a Memóriajátékot játszottuk legtöbbször. A zenei készségfejlesztéshez jól kapcsolódtak a Dominó és a Zenevonat feladatai.

II. félév: a tananyag mélyítése hagyományos módszerekkel, valamint a tananyag bővítése tabletek segítségével. Ez az új generáció már kisgyermekkorban ösztönösen fordul a modern kor technikai vívmányai felé, így ezen eszközök használatára már nem kell külön megtanítani őket: bátran, magabiztosan kezelik azokat. A tabletek órán való alkalmazása nagyfokú szervezést igényel, amely nem könnyű feladat. Reményeink szerint az idő előre haladtával a gyerekek egyre kevesebb segítséget igényelnek majd a programok beállítására, alkalmazására. A tabletek megjelenése az órai munkában fokozottan motiválttá teszi a gyerekeket. A legtöbb gyerek izgatottan várja az ének órákat. Gyakorlati példák Állatok hangja: Előzmény: Közös énekléssel megtanulják a Falusi hangverseny dalt. Zenesziget – Állatok: Meghallgatják a dalban szereplő állatok hangját. Learningapps: Párosítós feladat (az állat eredeti képe+ hangja) Zenesziget – Állatok – Játékkuckó – Memória I.: Játékos készségfejlesztés Ritmusfejlesztés: Előzmény: Dalbemutatás (énekelve, hangszerrel) – Éliás, Tóbiás, Hej, két tyúkom tavalyi, Én elmentem… Ritmusfeladat I.: Zenesziget – Állatok – Játékkuckó – Dominó II.: Játékos készségfejlesztés Ritmusfeladat II: – Perfect Ear – Rhythm Exercices – Rhythm Imitation – 1. feladat: Játékos készségfejlesztés Hangszerismeret: Előzmény: A gyerekek képeket kapnak különböző hangszerekről. Zenesziget: A képek alapján a hangszerek megkeresése, annak hangjának meghallgatása egy általuk választott dalon keresztül. Okos doboz: Ének-zene 1.o. – Melyik szól? Ráismersz a hangszerre? – Játékos hangszerfelismerés Gyerekmód – Xilofon applikáció: Improvizációs játék Zenehallgatás: A gyerekekkel közösen zenét hallgatunk. Gyermekmód – Creative Corner: Zenére rajzolás Összefoglalás – Egy anyagrész tesztelése: Kahoot-teszt: A megszerzett tudás játékos tesztelése