Szabó Norbert: A zenei képességek fejlesztése digitális eszközökkel

Más tantárgyakkal összehasonlítva az ének-zene oktatás digitalizációja lemaradásban van, miközben a digitális eszközök (zene)osztálytermi felhasználásának lehetőségeit vizsgáló első nemzetközi kutatások már az 1990-es években elkezdődtek (Tredway, (1994); Tseng, (1996); Ouren (1997); Mills és Murray, 2000; Kwami, 2001; Webster, (2002); Office for Standards in Education, 2004; Folkestad és mtsai., 1998; Airy és Parr, 2001; Buck, (2008).

A gyermekek a digitális eszközöket elsősorban játékra, szórakozásra használják. Jogosan merült fel tehát az igény arra, hogy az IKT eszközöket az oktatásban úgy alkalmazzák, hogy a tanulók számára jól ismert barátságos, játékos környezetbe oktatási tartalmakat ágyaznak. Az edutainment programok (educatio+entertrainment, oktatás+szórakoztatás) használata az alapfokú hangszeroktatás mellett, elsősorban a szolfézs-, zeneelmélet- és ének-zene oktatásában lehetnek gyümölcsözőek, hiszen az IKT eszközök motivációs potenciálja jelentős (Condie és Mundro, 2007).

A lehetőségek áttekintése alapján azt találtuk, hogy az alsó tagozatosok számára jelenleg nincs olyan komplex, ének-zene oktatást támogató oktatóprogram, amely az általános iskolai oktatásban alkalmas eszköz lenne. A Zenesziget alkalmazás Android és Windows operációs rendszeren futtatható verziója, koncepciójában kidolgozott, az egyes témakörök és a hozzájuk kapcsolódó feladatbankok fejlesztése folyamatos.

A program elsődleges célja – a szórakoztatás mellet – a zenei észlelés fejlesztése. A zenei észlelés, a zenei hangmintázatok feldolgozásának fejlettsége valamennyi összetettebb zenei képesség alapját jelenti. Úgy gondoljuk, hogy egy, az alsótagozatos tanulók számára fejlesztett játékos zenei oktatóprogram eredményesen hozzájárulhat a zenei percepció fejlődéséhez, a zenei hangmintázatok eredményesebb feldolgozásához, ezzel együtt a zenei befogadó kompetenciák fejlődéséhez és a készségek létezésének tudatosulásához, valamint a motiváció és tantárgyi attitűd javulásához.

Előadásunkan a Zenesziget applikációról és az eddig szerzett tapasztalatainkról szeretnénk beszámolni.