Uher Bertalan: Mobil eszközök a trombitatanításban

Az elmúlt években az alapfokú művészetoktatás területén is megfigyelhető az IKT eszközök alkalmazásának előretörése. Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában több éve alkalmazom a MuseScore ingyenes kottaíró programot. A program használatát a számítógépes-zene órákon csoportos oktatás keretében oktatom. Jelen előadásomban az egyéni képzésben, a hangszeres órákon történő alkalmazását mutatom be.
Számítógépre telepítve a MuseScore programot, egy ingyenesen használható teljes értékű kottaíró szoftvert kapunk, mely magyar nyelvi támogatást is kapott. Az alkalmazás mobil eszközökre a Play Áruházból tölthető le. Mobiltelefonon és tableten a program lejátszó alkalmazása települ. Az alkalmazás PDF dokumentumokat és a saját fájlformátumában mentett kottákat képes megjeleníteni és lejátszani.
Jelenleg tanszakom öt diákból áll, akik közül négyen rendelkeznek okostelefonnal. A tanórák során az első lépéseket közösen tesszük meg. Bevezetem a diákokat a program használatába, majd megbeszéljük az otthoni feladatokat és a gyakorlás módjait. A zeneiskolai hangszeres oktatásban történő használat során diákjaim és a magam által elkészített zongorakíséretes anyagokat a felhőszolgáltatásba mentjük el. A leggyakrabban használt előadási darabokat, és a Trombitaiskola előadási darabjait dolgozzuk fel közösen.
Mobiltelefonon, tableten megnyitva a zeneműveket, a diák számára biztosítható az előadáshoz a zenei alap és a kotta. A mobileszköz e-kottatartóként funkcionál. A gyakorlás során a tempó és a hangmagasság megváltoztatható, ezzel is igazodva a diák képességeihez. Zenekari anyagoknál minden szólamban van lehetőség a hangerő egyedi beállítására (mixer funkció). Az alkalmazás használata során szükség van jó minőségű fejhallgatóra, vagy hangszóróra. Ezek otthon és az iskolában is elérhetőek a tanulók számára mobilkészülékeikkel együtt.
A kottakeresés lehetőséget biztosít számukra, hogy más zeneműveket, zenei stílusokat is megismerjenek, kipróbáljanak.
Mindannyijuknál megfigyelhető a zeneművek gyorsabb elsajátítása, a biztosabb tempótartás és az intonáció javulása. Az elérhető sok-sok zenemű kipróbálása motiválja őket, a megnövekedett gyakorlási idő fejleszti az állóképességüket. A zeneművek digitális elkészítése során a zenei írás-olvasási készségeik fejlődnek, megismerik a jogtiszta kottahasználatot, és digitális kompetenciáik fejlődnek.
A fent ismertetett programhoz hasonló megoldás iPad eszközre az AVID Scorch, valamint jazz zenészeknek az IReal Pro program.