Az ERASMUS+ Program A Lifelong Learning (LLP) Program Hallgatóknak Oktatóknak Adminisztratív mobilitás Koordinátoroknak Statisztikák, elismerések Együttműködés Az NMI honlapja Ügyintézés English Version English
 

Európai Minőségi Díj
Európai Minőségi Díj
ERASMUS European Success Stories 2008
ERASMUS European Success Stories 2010
Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj 2011
a Szegedi Tudományegyetem az ország második legjobb networkegyeteme
Felsőoktatási toplisták
CEEPUS
Guide 2009

 

A Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Mobilitási Iroda Campus Hungary pályázatot hirdet
ERASMUS+ ösztöndíjat elnyert vagy pótpályázatot benyújtani szándékozó
részképzős és szakmai gyakorlatos hallgatók számára a 2014/2015. tanévre

 

PDF verzió

 

A pályázat háttere:

A TKA a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program” című projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2014. október 1. és 2015. július 31. között megvalósítható hallgatói kreditmobilitásra és szakmai gyakorlati mobilitásra a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára.

 

A pályázat célja:

Az Erasmus+ programban résztvevő, konvergencia régióban lévő felsőoktatási intézményben tanuló felsőoktatási hallgatók külföldi kreditmobilitása (részképzés) vagy szakmai gyakorlata a 2014/2015-ös tanévben. A kreditmobilitás minimális időtartama 3 hónap, a szakmai gyakorlaté minimum 2 hónap.

 

A pályázók köre:

 • ERASMUS+ ösztöndíjat már elnyert, teljes tanévre kiutazó/kiutazott hallgatók Campus Hungary ösztöndíjra pályázhatnak a 2014/2015. tanév 2. félévére (ebben az esetben az első félévi ösztöndíjuk ERASMUS-forrásból, a második féléves ösztöndíjuk Campus Hungary-forrásból származik majd).
 • ERASMUS+ ösztöndíjat az első szemeszterre már kiutazó/kiutazott hallgatók, amennyiben hosszabbítani kívánnak a 2014/2015. tanév 2. félévére (ebben az esetben az első félévi ösztöndíjuk ERASMUS-forrásból, a második féléves ösztöndíjuk Campus Hungary-forrásból származik majd).
 • a 2014/2015. tanév 2. félévére ERASMUS+ pótpályázatot benyújtó hallgatók (ebben az esetben az ösztöndíjuk teljes egészében Campus Hungary-forrásból származik majd).

Miért jó, ha az ERASMUS+ ösztöndíjas az intézményi Campus Hungary pályázatra is jelentkezik?

Sikeres Campus Hungary pályázat esetén az ERASMUS+ ösztöndíjas magasabb ösztöndíjat kap.

 

Hogyan?

Az ERASMUS+ ösztöndíjas lemond a számára euróban megállapított ösztöndíj teljes összegéről, így ERASMUS zero grant kategóriába kerül.

ERASMUS+ zero grant ösztöndíjasként jogosult minden, az ERASMUS+ program nyújtotta előnyre (tandíjmentesség, stb.), ugyanakkor az ösztöndíját a Campus Hungary program magasabb összegű támogatása biztosítja.

A Campus Hungary ösztöndíjra pályázatot benyújtó, de azt el nem nyerő hallgatók megőrzik ERASMUS+ ösztöndíjra való jogosultságukat.

 

A kétféle támogatás összehasonlítása

ERASMUS+ ösztöndíj

CÉLORSZÁG Részképzés Szakmai gyakorlat
Ausztria 500 € 600,00 €
Belgium 400 € 500,00 €
Bulgária 300 € 400,00 €
Svájc 0 € 0,00 €
Ciprus 400 € 500,00 €
Cseh Köztársaság 400 € 500,00 €
Németország 400 € 500,00 €
Dánia 500 € 600,00 €
Észtország 300 € 400,00 €
Spanyolország 400 € 500,00 €
Finnország 500 € 600,00 €
Franciaország 500 € 600,00 €
Görögország 400 € 500,00 €
Horvátország 400 € 500,00 €
Magyarország 300 € 400,00 €
Írország 500 € 600,00 €
Izland 400 € 500,00 €
Olaszország 500 € 600,00 €
Liechtenstein 500 € 600,00 €
Litvánia 300 € 400,00 €
Luxemburg 400 € 500,00 €
Lettország 300 € 400,00 €
Macedónia 300 € 400,00 €
Málta 300 € 400,00 €
Hollandia 400 € 500,00 €
Norvégia 500 € 600,00 €
Lengyelország 300 € 400,00 €
Portugália 400 € 500,00 €
Románia 300 € 400,00 €
Svédország 500 € 600,00 €
Szlovénia 400 € 500,00 €
Szlovákia 300 € 400,00 €
Törökország 400 € 500,00 €
Egyesült Királyság 500 € 600,00 €

 

Campus Hungary ösztöndíjak

 • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
  Bulgária, Cseh Köztársaság, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

5 750 Ft/nap
*max. 178 250 Ft/hó

 • Közepesen drága európai országok:
   Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Franciaország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta,  Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

6 325 Ft/nap
*max. 196 075 Ft/hó

 • Drága európai országok:
  Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Svédország

6 900 Ft/nap
 *max. 213 900 Ft/hó

*Az ERASMUS+ programhoz hasonlóan minden egész hónapot 30 nappal kell számolni.

 • Támogatott célországok: az Erasmus+ programországok (az EU 28 tagállama, továbbá Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország és Macedónia).

 • A hallgatói támogatás összegének kiszámítására, meghatározására és a támogatás átutalására forintban kerül sor, a támogatás mértéke a Campus Hungary programban meghatározott havi támogatási összegekkel van összhangban.

A pályázati felhívás teljes szövege - részképzés

A pályázati felhívás teljes szövege - szakmai gyakorlat

 

A Campus Hungary pályázatokat legkésőbb 2014. október 08-án 12 óráig 2 eredeti példányban a szükséges mellékletekkel együtt (a mellékletek egyik példánya lehet másolat is) az SZTE Nemzetközi Mobilitási Irodába, az intézményi ERASMUS+ koordinátor, Balogné Molnár Gabriella nevére címezve kell megküldeni postán (vagy személyesen eljuttatni). Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Ezzel egyidejűleg, azaz ezen határidőre a kitöltött pályázati űrlapot az alábbi email címre is meg kell küldeni elektronikusan:

Pályázati űrlap

A pályázati űrlapot frissítettük. A korábbi verziónál, ha valaki kiválasztotta a listáról a Mobilitás kezdete kérdésre a megfelelő választ, az excel a megadott dátumot számformátumra alakította át (például 2014. 10.01 helyett 41913).

A probléma kétféle módon kezelhető:

1. A régi file esetében ki kell választani a megfelelő formátumot, majd a Mobilitás vége értékcellájára állni az egérrel (K74-es cella szürke háttérrel), rákattintani a Formátumfestő ikonra, majd rákattintani a Mobilitás kezdete értékcellájára (a rossz formátumban látszó E74 cella). Így az E74 cella felveszi a megfelelő dátumformátumot.

2. Az új file esetében az E74-es cellára állva kiválasztható a helyes dátum a megfelelő dátumformátumban. Vigyázat: ne G74-es cellát válasszuk ki, mert úgy a dátum nem fog látszani, helyette ######## jelenik meg! Az E74 cella megjegyzéssel ellátott, a két felső sarkában kis piros háromszög látszik ennek megfelelően.